Oost in Bedrijf

‘Ontzorgen, daar worden bewoners blij van!’

De Nieuwe Wereld Vastgoedbeheer is een actieve VvE-beheerder die de afgelopen jaren snel is gegroeid. Die groei is vooral te danken aan bestaande verenigingen die overstappen omdat ze op zoek zijn naar meer service. “Dat is terecht,” meent Chris van Dam van De Nieuwe Wereld. “VvE-beheer is een serviceproduct. Onze doelstelling is tevreden appartementseigenaren die blij zijn met onze dienstverlening.”

Veel Amsterdammers hebben ermee te maken: ‘VvE-gedoe’. Meerwerk na aanbesteding van onderhoud, dure servicecontracten voor de lift of de toegangsdeur van de garage, geen controle op de onderhoudswerkzaamheden. Het zijn zaken waar je als bewoner wel mee te maken hebt, maar niet op zit te wachten. Hoe maak je appartementseigenaren blij?

“Dat zijn inderdaad de trajecten waar de VvE-beheerder kan en moet ontzorgen. Proactief optreden en betrokkenheid zijn daarbij sleutelwoorden. Voor ons is de meerjarenonderhoudsplanning een flexibel document dat voortdurend bijgesteld kan worden. Als daar bijvoorbeeld in staat dat we volgend jaar een complex moeten schilderen, dan beoordelen we dat vroegtijdig. Misschien is het schilderwerk heel slecht, dan halen we de aanbesteding naar voren. Maar voor hetzelfde geld kunnen we een jaar later schilderen. We anticiperen en adviseren het bestuur hoe te handelen.”

“Waar appartementseigenaren ook blij van worden is snel reageren. Een garagedeur die niet dicht gaat, lekkage, een slot dat niet functioneert, een ingegooide ruit, je maakt het allemaal mee. En niks is irritanter dan geen of een trage reactie. Dus lossen we dat soort zaken snel op. Bij structureel onderhoud zoals schilderwerk of vervanging van daken verzorgen we het offertetraject met verschillende onderhoudsbedrijven, zodat het bestuur een afgewogen keuze kan maken. En ook de werkzaamheden begeleiden en controleren we. Kortom, ontzorgen, daar worden bewoners blij van.”

Een veel gehoorde klacht is de relatie tussen beheerders en onderhoudspartijen. Transparantie ontbreekt. Hoe ga je daar mee om?
“We ontvangen geen provisies over onderhoud. Dat maakt alles simpel en transparant. De VvE betaalt ons, dus treden we op voor en namens de vereniging. Kortingen die we bedingen komen ten goede aan de VvE.”

Maar als je geen provisies ontvangt van toeleveranciers, hoe kun je dan toch tegen een concurrerend tarief werken?
“We hebben een platte organisatie met lage overhead. Bovendien automatiseren we alle administratieve en financiële processen volledig. Daardoor hebben we ruimte en tijd te besteden aan het onderhoud van de complexen die we beheren. Zowel incidentele klachten als structureel op basis van de meerjarenonderhoudsplanning. Onze mensen gaan kijken bij klachten, beoordelen zelf, sturen zelf de onderhoudsmensen aan, zitten er letterlijk bovenop.”

Heb je nog tips voor mensen die het gevoel hebben dat VvE-beheer in hun eigen situatie beter kan?
“Ja, zeg je contract op voor 1 oktober. De meeste beheersovereenkomsten hebben een opzegtermijn van 3 maanden, anders zit je er weer een jaar aan vast. Als je opzegt heb je in ieder geval een positie om met je huidige beheerder betere afspraken te maken. En is er echt geen zicht op verbetering, dan kun je per 1 januari overstappen naar een andere beheerder.”

Lees ook:
‘VvE heeft direct invloed op woongenot’ (21-10-2014)