Nieuws

Onderwijs IJburg College onder de maat

De onderwijsinspectie geeft alle opleidingen die het IJburg College aanbiedt – vmbo, havo en vwo – een onvoldoende. De inspectie had na voortdurende zorgen over het gebrek aan veiligheid op de school gesprekken met de directie en leerkrachten en begon een kwaliteitsonderzoek.

De uitkomst schetst een beeld van leerlingen die overal mee wegkomen door gebrek aan pedagogiek. De gegevensbestanden van de school zijn onbetrouwbaar. Het personeel en de medezeggenschapsraad worden te weinig gehoord door de schoolleiding, die niet genoeg sturing geeft en onterecht de schuld bij de leerkrachten legt. In het verleden waren er meerdere incidenten met agressieve leerlingen en ouders. Nadat een gewelddadige scholier door docenten uit de school was verwijderd, stuurde een leidinggevende de door haar collega’s gewaarschuwde politie weg. Deze persoon schakelde later zelf de politie in toen de weggestuurde leerling terugkwam en de situatie nogmaals escaleerde. In een daaropvolgende mail verbood de schoolleiding medewerkers op eigen initiatief de politie te bellen, hiervoor moet eerst worden overlegd met een leidinggevende.

Andere incidenten waren bedreigingen naar docenten. Een leerling die een stoel naar een leerkracht gooide werd niet geschorst. Zo’n 35 docenten vertrokken afgelopen maanden of keren na de zomervakantie niet terug. Hoe het IJburg College verder gaat is nog onduidelijk, de school en de Montessori Scholengemeenschap Amsterdam (MSA) willen fuseren. Als dat doorgaat, valt het college per 1 januari 2024 onder de MSA.