Nieuws

Groene Toren Bajeskwartier

Van de voormalige Bijlmerbajes, die vroeger zes torens had, is nog één gevangenistoren over. Deze wordt de komende jaren omgevormd tot het Groene Toren Living Lab: het kloppende, duurzame hart van het nieuwe Bajeskwartier in Overamstel.
Het Living Lab wordt een verticaal stadspark en een proeftuin waarin wordt gezocht naar duurzame oplossingen op het gebied van onder meer energie, voedsel, afval, gezondheid en circulariteit. Toekomstige bewoners en bezoekers van het Bijlmerkwartier kunnen er kennisnemen van innovaties en oplossingen die de wijk duurzaam en leefbaarder maken. Het Lab onderzoekt bijvoorbeeld hoe je energie kunt opwekken uit tuinafval of andere afvalstoffen. En of het mogelijk is om grondstoffen terug te winnen uit afvalwater of urine. 
Om de Groene Toren ook letterlijk een groen aanzien te geven wordt een deel van de grijze gevel bij wijze van proef afgestreken met een speciale betonlaag die de groei van mos mogelijk maakt. Dit ‘mosbeton’ kan bijdragen aan een gezonde leefomgeving door te zorgen voor minder hittestress in het gebouw of door regenwater vast te houden. Slaagt de proef, dan wordt het mosbeton aangebracht op de hele toren, zodat de gevel na verloop van tijd groen zal kleuren.