Nieuws

Ed Pelsterpark deze maand al vernieuwd

Op 15 oktober aanstaande al wordt de opknapbeurt van het Ed Pelsterpark ter hand genomen. Dat is eerder dan gepland. Het Cruyff Court middenin maakt plaats voor een kleiner voetbalveld. Ook krijgt het parkje op Haveneiland meer bomen, bloemen, heggen, speeltoestellen en een jeu-de-boulesbaan. De vernieuwing stond eigenlijk gepland voor januari 2013.

In december 2011 ontstond commotie nadat portefeuillehouder Lieke Thesingh het Cruyff Court in het Ed Pelsterpark op aandringen van omwonenden wilde sluiten, vanwege overlast door hangjeugd. Veel andere bewoners en ook raadsleden vonden het Court juist een belangrijke voorziening voor de jeugd op IJburg. In een unaniem aangenomen motie werden voor- en tegenstanders met elkaar en een bemiddelaar om tafel gezet.

Dit traject leidde in april 2012 tot een besluit, een nieuwe inrichting voor het park, waarvan de aanleg dus komende week begint. Het Ed Pelsterpark moet straks een goede plek voor de buurt zijn, voor jong èn oud, waar niet meer één functie dominant is, zoals nu het voetbal.

Het aantal pubers op IJburg groeit de komende jaren naar verwachting explosief. Goede voorzieningen voor hen – een jeugdhonk en een nieuw Cruyff Court op een andere plek zijn toegezegd – zijn onontbeerlijk. Op verschillende plekken op IJburg zijn extra kunstgrasveldjes aangelegd.

Het ontwerp van het vernieuwde Ed Pelsterpark vind je op de site van stadsdeel Oost.

Lees ook:
Nieuw Ed Pelsterpark, zonder Cruyff Court (24-04-2012)
Cruyff Foundation accepteert sluiting court Ijburg (24-04-2012)
Voor- en tegenstanders: Oplossing Cruyff Court in zicht (10-04-2012)
Drie keer zoveel pubers in 2020 (13-12-2012)