Nieuws

Commotie om subsidies

Ons artikel ‘Clubs in sociale sector online vaak niet te vinden’ van vorige maand heeft nogal wat losgemaakt in de politiek, op Twitter en op debrugkrant.nl. Nadat publicist en buurtgenoot Femke Halsema (meer dan 230.000 volgers) en journalist Kustaw Bessems (ruim 22.000 volgers) over het stuk twitterden, stond de Brug even landelijk in de belangstelling. De reacties stroomden binnen. De commentaren gingen van ‘prima onderzoeksjournalistiek’ tot ‘flutwerk’ en van ‘goed dat dit aangekaart wordt’ tot ‘tendentieuze berichtgeving’. Ook opvallend: het aantal verbaasde reacties over het feit dat een buurtkrant een eigen onderzoek doet.

Ook in de stadsdeelraad ontstond een paar dagen na publicatie de nodige beroering naar aanleiding van het artikel. PvdA, VVD en SP wilden van verantwoordelijk wethouder Lieke Thesingh weten hoe het kan dat sociale clubs die geld van het stadsdeel krijgen, hun online zichtbaarheid niet op orde hebben.

De wethouder antwoordde dat online zichtbaarheid wel degelijk een subsidie-eis is. De gemeente helpt zelfs organisaties die daar zelf niet de kennis of mankracht voor hebben, via stichting Cybersoek.

Thesingh beloofde dat de 29 sociale organisaties die nu nog niet of incompleet op overheidssite jekuntmeer.nl staan, daar voor het eind van het jaar op te vinden zullen zijn. “Het is een voortgaand proces.” Deze krant telde er overigens 24. Vijf clubs zijn door ons niet meegenomen in de telling omdat ze weliswaar niet op jekuntmeer.nl staan, maar wel een duidelijke eigen website hebben.

De VVD neemt geen genoegen met de belofte van de wethouder. Fractievoorzitter Rik Torn kondigde direct een eigen onderzoek aan naar de subsidiestromen in het stadsdeel. In 2011 deed de VVD dat ook al.

Acht van de tien organisaties die in het artikel voorkwamen, zijn ingegaan op de uitnodiging om te reageren. Zij deden dit per brief en telefonisch. Bijna alle reacties waren boos van toon, de clubs voelden zich in een kwaad daglicht gesteld. Een veelgehoorde klacht: de suggestie zou gewekt zijn dat ze niet zouden bestaan. Een website zou niet nodig zijn, bijvoorbeeld doordat een stichting of vereniging al decennialang in de buurt actief is of doordat de doelgroep (migranten, moeilijke jongeren) geen toegang zou hebben tot het web. De clubs zijn voor eigen achterban en doelgroep goed zichtbaar, ook zonder duidelijke online communicatie, schreven ze.

Een andere veelgehoorde klacht was dat de Brug niet goed genoeg gezocht had. De krant had het stadsdeel kunnen bellen, een bericht op Facebook of LinkedIn of op de voicemail van betrokkenen kunnen achterlaten.

De vraag is echter niet: kan de Brug met de betreffende club in contact komen. De vraag is of inwoners van Oost dat makkelijk kunnen zonder een speurtocht te ondernemen. Al was het alleen maar om de belastingbetaler die niet tot de doelgroep behoort te laten weten dat het geld goed terecht komt.

Uiteraard blijft de Brug blijft dit dossier volgen.

Reacties online
De schriftelijke reacties van de clubs zijn te vinden op www.debrugkrant.nl, onder het kopje ‘Reacties naar aanleiding van artikel over onduidelijkheid besteding subsidies in Oost’.

Wij nodigen alle stichtingen uit hun sociale activiteiten in de toekomst (kosteloos) aan te melden in onze agenda op www.debrugkrant./agenda.

Lees ook:
Stadsdeel kan dit jaar nog niet korten op subsidies (03-10-2013)
Onduidelijkheid over besteding subsidies, clubs in sociale sector online vaak niet te vinden (26-09-2013)

1 Reactie

Comments are closed.