Nieuws

Bruggen, een pont en (g)een fietsbrug

De ‘Sprong over het IJ’ houdt de gemoederen in Amsterdam al jaren bezig. Mogelijk komt er een einde aan de onzekerheid nu het college van b en w besloten heeft het advies van de commissie D’Hooghe op te volgen. De gemeente stelt op basis van dit advies momenteel een definitief inrichtingsplan op. Hiermee is de komst van de twee bruggen over het IJ een stap dichterbij gekomen. Er komt een brug van de Johan van Hasseltweg naar het Azartplein, iets verder oostelijk dan de eerst geplande Javabrug. Aan de westkant van het Centraal Station komt een brug te liggen tussen de NDSM-werf en de Haparandadam. 

De gemeente nam nog enkele andere belangrijke beslissingen op het gebied van infrastructuur. De Amsterdamsebrug wordt geschikt gemaakt voor grotere stromen fietsers en openbaar vervoer. Er komt een permanente pontverbinding tussen Sporenburg en de Sluisbuurt. De door vele bewoners van IJburg en Zeeburgereiland gewenste fietsbrug tussen het Oostelijk Havengebied en de Sluisbuurt lijkt hiermee van de baan. Een groep bewoners is een actie gestart om de fietsbrug terug op de agenda te krijgen. De Passenger Terminal Amsterdam verhuist naar de Coenhaven in West. 
De plannen worden naar verwachting eind 2021 voorgelegd aan de gemeenteraad.