Nieuws

Markt op IJburg toch niet verkleind tot 30 plekken

Stadsdeel Oost heeft een nieuw instellingsbesluit genomen voor Reuring, de markt op IJburg. Gekozen is om de markt toch vast te stellen op 40 standplaatsen, met ruimere openingstijden. Een woordvoerder: “Zowel met de markt als de ondernemers van het winkelcentrum zijn verschillende gesprekken gevoerd, over onder andere de openingstijden en het aantal standplaatsen, maar we konden helaas niet tot een gezamenlijk gedragen besluit komen.”

Stadsdeel Oost kwam in november 2020 met een concept instellingsbesluit, waarin 30 standplaatsen werden voorgesteld, en kortere openingstijden dan die er nu gelden. Veel bewoners kwamen vervolgens in actie omdat ze de markt willen houden zoals die nu is. De organisator van de markt noemde het concept besluit oneerlijk en feitelijk onjuist. 

Ruim 100 bewoners en ondernemers hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in te spreken en gaven bijna allemaal aan veel ruimte te wensen voor de markt, in tijd en plekken. Winkeliers maken zich intussen zorgen over te veel concurrentie vanuit de markt.

Stadsdeelvoorzitter Maarten Poorter vindt het jammer dat de markt en de winkeliers er samen niet uitgekomen zijn. Hij heeft nooit willen kiezen tussen twee partijen. “Het is overduidelijk dat de markt enorm gewaardeerd wordt door IJburg, en dat steeds meer mensen uit andere buurten de markt weet te vinden. Markt en winkeliers kunnen elkaar versterken, dat laat onderzoek zien. We hebben ons uiterste best gedaan om te zoeken naar een balans en ik denk dat met dit besluit daar aan is voldaan en er basis ligt voor verdere samenwerking.”

Vervolgproces
Dit instellingsbesluit – 40 standplaatsen met de ruimere openingstijden dan in het eerdere voorstel en regels om de diversiteit van de markt te waarborgen – wordt nu ter advisering voorgelegd aan de stadsdeelcommissie, waarna het DB van Oost een definitief besluit neemt. Het vormt de basis voor de vergunning aan de huidige marktorganisator van Reuring, die loopt tot uiterlijk maart 2023. Dan vindt er een evaluatie en een nieuwe inschrijving plaats.

Lees ook:
Weer gedoe rond weekmarkt op IJburg: Reuring moet inkrimpen, bewoners in actie