De veranderende stad - van IJ tot Z

Bay Area: ‘Hoofdstedelijke woningnood moet je oplossen in Amsterdam’

Het onlangs gelanceerde Bay Area wil de Amsterdamse woningnood oplossen in Almere. Maar langs de A10 Noord kunnen – op fietsafstand van de Dam – zeker twintigduizend extra woningen worden gebouwd. 

Om te beginnen leg ik graag een casus met twee plannen voor. Buiten de stad zijn twee grote weilandgebieden. De kenmerken zijn als volgt:

Plan A:

-ligt op 6 kilometer van de Dam 
-inwoners kunnen fietsend naar oude centrum (halfuur)
-heeft groot ov-knooppunt en ligt rondom A10 
-vergt beperkte investering infrastructuur (schatting 0,5 miljard)

Plan B: 

-ligt op 16 kilometer van de Dam 
-inwoners kunnen niet fietsend naar oude centrum
-heeft nog geen ov-knooppunt en ligt 10 km van A10 
-vergt mega investering infrastructuur (schatting 10 miljard)

IJmeermetro
Dit is een no-brainer – of zou dat moeten zijn. Plan A is immers veel goedkoper. Trouwens ook milieuvriendelijker. Maar vreemd genoeg is er alleen plan B: het onlangs door het ministerie van Infrastructuur en Rijkswaterstaat gelanceerde Bay Area. Als een Hollands polderplan wordt omgekat in de Engelse taal, weet je dat het niet deugt. Na uitgebreid onderzoek kwam het ministerie tot de conclusie dat Amsterdam alleen rond Almere nog ruimte heeft. De stad zou verder geen kant op kunnen. De benodigde metro onder het IJmeer vermindert de reistijd tussen Almere en de Zuidas van 56 naar ‘slechts’ 38 minuten. De investering beloopt vermoedelijk rond de 10 miljard, al kan dat meer worden als er ook autowegcapaciteit bij moet. Op dit moment loopt de enige autoweg, de A6 van Almere naar Diemen, al regelmatig vast. 

Het Schouw
Waarom niet gewoon plan A? Ik zeg erbij dat deze optie nergens op een tekentafel ligt, hij komt uit eigen koker. In uitbreidingsplannen van Amsterdam wordt de noordrand van Amsterdam Noord steevast over het hoofd gezien. Vreemd, want de infrastructuur ligt er al grotendeels: de Noord/Zuidlijn, de ring A10 en de Slochterweg met het regionale ov-knooppunt Het Schouw. Dit buurtje op de grens van Amsterdam, Landsmeer en gemeente Waterland is nu een gigantisch busstation met nauwelijks inwoners. Elke dag halteren in Het Schouw honderden bussen uit Noord-Holland om vervolgens door te rijden naar Amsterdam CS. Het knooppunt is bovendien eenvoudig te verbinden met de Noord/Zuidlijn. Je hoeft maar 1 halte door te trekken. De reisafstand tot de Zuidas bedraagt dan 18 minuten. Twintig minuten sneller dan de nog te bouwen miljardenlijn vanaf Bay Area. 

Woningnood
Amsterdamse woningnood moet je niet oplossen in een andere provincie. Transformeer dus de nu desolate zones aan weerzijde van de A10 tot een bewoonde stadswal. Amsterdam ligt dan behalve aan het IJ ook aan de wei. De CO2 voetafdruk van Bay Area (bouw en toekomstig reisgedrag) is veel groter dan die van Het Schouw in combinatie met de verdichting van de A10 Noord-zone. Het overgrote deel van landelijk Noord, zoals Ilperveld, Landsmeerderveld en de weilanden rond de Waterlandse dorpen, blijft onbebouwd. Alleen de omgeving van Het Schouw en een strook rond de A10 worden bebouwd. Op die manier sparen we de fraaie open ruimte van landelijk Almere. Het goede nieuws: het Schouw is niet het mooiste stukje Waterland. Een ministadje aldaar zal de grauwe boel opknappen. Laten we gewoon kiezen voor plan A – en Engelstalige termen vermijden.