Nieuws

‘Appelsap kan wéér in het Flevopark’

Als het aan bestuurscommissievoorzitter Ivar Manuel ligt, komt Appelsap volgend jaar terug in het Flevopark. Volgens Manuel is Appelsap daar dit jaar succesvol verlopen. Hij ziet dan ook geen bezwaren voor een tweede editie van het hiphopfestival in het Flevopark.

Manuel houdt enige slag om de arm, de evaluatie moet immers nog komen. “Maar het lijkt erop dat het goed gegaan is. Je kunt je dus voorstellen wat mijn voorstel aan de stadsdeelcommissie zal zijn.”

Het Flevopark als festivalterrein is omstreden. Het park maakt onderdeel uit van de ecologische hoofdstructuur van de stad. Buurtbewoners procedeerden tot het laatste moment om Appelsap buiten het park te houden. Het festival zou onherstelbare schade toebrengen aan de natuur en aan het park zelf, vinden de verenigde ‘Vrienden van het Flevopark’.

Ook binnen de stadsdeelcommissie lag de beslissing gevoelig. Zo was coalitiepartner GroenLinks mordicus tegen. De gemeente verstrekte uiteindelijk de vergunning voor Appelsap pas in juli, een maand voor het festival, en noemde de beslissing voor Appelsap in het Flevopark ‘eenmalig’.

Eerder kwam de organisatie van Appelsap al in aanvaring met buurtbewoners vanwege de afsluiting van het Oosterpark. Manuel deed daarop aan de ‘Vrienden van het Oosterpark’ de toezegging zich hard te maken voor een vermindering van het aantal festivals in het Oosterpark. Voor de verbouwing waren dat er vijf per jaar. De twee besloten festivals, Love Land en Appelsap, zouden wat Manuel betreft beter op een andere locatie kunnen plaatsvinden. Op de sportvelden in de Watergraafsmeer, of dus in het Flevopark.

De festivals vormen, net als in andere stadsdelen, ook in Oost een heet hangijzer voor het stadsdeelbestuur. De feesten op pleinen en parken zijn een welkome inkomstenbron, maar stuiten op verzet van buurtbewoners, die klagen over de afsluiting van publieke ruimte en overlast.

Lees meer in het interview met bestuurscommissievoorzitter van Oost Ivar Manuel.

Lees ook:
Ieder park zijn eigen vrienden, festivals zijn nergens welkom (17-12-2014)