Nieuws

Ieder park heeft zijn eigen vrienden, festivals zijn nergens welkom

Het is hartje winter, maar de slag om de parken in Amsterdam-Oost is in volle gang. Inmiddels heeft ieder park – het Oosterpark, Flevopark en Park Frankendael – een eigen Vriendenkring die het groen in het stadsdeel wil behoeden voor de motorzaag en bovenal de komst van luidruchtige muziekfestivals.

De ambtenaren van stadsdeel Oost moeten het idee hebben op eieren te lopen inzake de parken. Aan de ene kant willen hun politieke bazen dat Oost ‘bruist’: met festivals, kroegen die bewoners van buiten het stadsdeel aantrekken, nieuwe hotels. Ook de ondernemers rondom de parken zien dat wel zitten.
Aan de andere kant hebben zij een groep fanatieke bewoners tegenover zich die de parken willen houden zoals ze in de negentiende eeuw zijn aangelegd: als groenvoorziening, om te flaneren, om bescheiden activiteiten te organiseren.

Appelsap
Laatste aflevering in de parkensoap is de locatie van het festival Appelsap. Wegens verbouwing van het Oosterpark (waarop overigens ook veel kritiek is) moet het hevig betwiste festival eenmalig in het Flevopark gehouden worden.
Het festival is daar echter ook niet welkom. De Vrienden van het Flevopark schrijven: “Wij willen geen grote festivals als Appelsap in het Flevopark. In 2015 niet en nooit niet.” De petitie die zij startten heeft inmiddels bijna 900 online handtekeningen.
“Ooit waren parken rustpunten in de drukke stad. Plekken waar je op adem kon komen, de vogels kon horen zingen en de drukte kon ontvluchten. De laatste jaren zijn er steeds meer heel drukke festivals met heel veel lawaai in de stad gekomen. Ook in parken, die daarvoor langere tijd worden afgesloten en dan niet beschikbaar zijn voor wie op zoek is naar rust.”

Ecologische Hoofdstructuur
Weer het argument van rust, dat ook al zo vaak in de discussie rondom het Oosterpark is aangevoerd. Maar bij de verplaatsing naar het Flevopark is er meer aan de hand. Want anders dan het Oosterpark behoort dit ruige stuk groen tot de Ecologische Hoofdstructuur. “Grote kans op beschadiging en verstoring van de flora en fauna, al dan niet beschermd”, oordeelde stadsecoloog Els Corporaal over de komst van Appelsap. Bovendien zou het een aanzuigende werking kunnen hebben op andere festivals, die hun bezoekers ook graag willen verwelkomen in een landelijke omgeving zo dicht bij het centrum.
Corporaal adviseerde dan ook tegen de komst van het festival naar het Flevopark. Het stadsdeel schuift haar bezwaren echter aan de kant en adviseert burgemeester Van der Laan om Appelsap eenmalig toestemming te verlenen om de 13.000 verwachte bezoekers in het Flevopark te ontvangen.

Voor de andere Oosterparkfestivals is inmiddels wel een nieuwe tijdelijke locatie gevonden. Keti Koti wordt waarschijnlijk gehouden op de Jaap Edenbaan. Loveland op Koningsdag gaat naar Sportpark Voorland, Roots Open Air en de Intreeweek (de introductiedagen van de UvA) zouden volgens het advies van het stadsdeel aan de burgemeester naar Park Frankendael verhuizen.

Lees ook:
Bewoner naar de rechter om project Verdubbeling Oosterpark (15-04-2014)
Flevoparkbad niet rendabel, de ‘Vrienden Van’ vrezen voor hun paradijs (27-06-2013)

4 Reacties

  1. “Festivals zijn nergens welkom”, dat verdient op zijn minst enige nuance.
    Het ene festival is het andere niet, bijvoorbeeld qua bezoekersaantallen, duur en geluidsproductie. Voor een festival met vele duizenden bezoekers en zeer luide muziek waarbij het park ook voor een zekere periode voor een deel afgesloten wordt, zal inderdaad verzet van “vrienden van parken” oproepen. Zeker als zoiets meer keren in een jaar plaatsvindt.
    Om die vrienden in één ruk daarom te kwalificeren als “fanatieke bewoners” die nog in de 19e eeuw zouden leven, gaat veel te ver.

  2. Het zijn echt geen fanatieke bewoners die willen vasthouden aan de 19e eeuw maar bewoners met oog voor de natuur die niet willen dat parken verworden tot festivalterreinen.
    Een feest voor de buurt is iets anders dan bv. een landelijk gericht festival als Appelsap dat 15.000 bezoekers beoogt die 35 euro entree moeten betalen. Het is dus geen festival dat voor iedereen toegankelijk is, waar het park ruim een week voor zal worden afgesloten en dat ook nog eens door gedeeltelijk gesubsidieerd wordt Wat kan er wel allemaal niet gedaan worden voor Amsterdam Oost met dat geld. En hoe blijft het park achter na dit “feest” vraag ik me af? Welke schade zal het doen aan flora en fauna?

  3. De Brugkrant is niet diepgravend aan het werk gegaan. Er zijn minimaal nog 3 parken in Oost en 3 belangenorganisaties van Parken; Stichting Omsingeling Oosterpark, Wibauttuin en Vereniging Vrienden van het Diemerpark. Allen zijn tegen festivals in haar parken. Eenvoudig omdat de festivals de parken de flora en fauna in het park vernielen en afsluiten voor bewoners en gebruikers. De parken zijn niet tegen buurtgebonden evenementen.

  4. In aansluiting op het vorige bericht spreek ik namens alle Amsterdamse parken, tuinen, plantsoenen, oevers en natuurgebieden; zij willen géén festivals op haar terreinen en in haar gebieden. Zij verzetten zich actief tegen festivalisering, afbraak en vercommercialisering van haar parken en natuurgebieden. De festivals worden alleen in de parken gehouden omdat zij dat daar nagenoeg gratis kunnen. Maar de kosten wentelen zij op de gemeenschap af. Er zijn voldoende alternatieven voor het houden van een (muziek)festival buiten de parken.

Comments are closed.