Nieuws

Verbeteringen in buurten Oost op stapel

Het stadsdeel heeft per wijk onderzocht welke verbeterpunten er zijn in de verschillende wijken van Oost. Deze zijn in zogeheten ‘uitvoeringsplannen’ verder uitgewerkt. 
Verkeersexperts denken met bewoners en ondernemers na over het verbeteren van de verkeersveiligheid in de Javastraat. In de Dapperbuurt hebben bewoners behoefte aan een betere balans tussen groen en steen, zo blijkt. In sommige straten voeren nu (geparkeerde) auto’s de boventoon. Buurtbewoners vragen om meer groene plekken waar zij elkaar kunnen ontmoeten en waar kinderen veilig kunnen spelen. In overleg met de gemeente worden in de Wagenaarstraat komend najaar twee parkeerplekken opgeheven om hiervoor ruimte te maken. Op Pampuslaan nummer 12 is een tijdelijke locatie geopend waar activiteiten worden georganiseerd voor jongeren en volwassenen. Volgens buurtbewoners is de overlast in de buurt sinds de opening afgenomen en is de sfeer verbeterd. 

Foto: De Javastraat, waar het vaak chaos is.