Met drank en prostituees voor Pampus

Pampus is een kunstmatige heuvel in de vroegere Zuiderzee, opgeworpen in een dichtgeslibde vaargeul voor de monding van het IJ. Rond 1887 is er in de geul een kunstmatig eiland aangelegd om op die plaats een strategisch gelegen fort te […]