Herdenken in de Oosterparkbuurt

Uit een paar straten in deze buurt zijn in de Tweede wereldoorlog 2800 Joodse medebewoners weggevoerd en vermoord. Het 4 mei-comité Oosterparkbuurt herdenkt hen door hun verhalen te vertellen. Vanaf 19 april hangen er gedenkposters in een flink aantal huizen […]

Herdenken in Oost

Op het Kastanjepleinworden de Joden die tijdens de oorlog zijn weggevoerd uit de Oosterparkbuurt symbolisch thuisgebracht door het plaatsen van naambordjes op een plattegrond van de wijk (11.00–18.00, herdenking 20.00 uur). Op IJburgstaat dodenherdenking in het teken van het verzet. […]