Nieuws

Herdenken in Oost

Op het Kastanjepleinworden de Joden die tijdens de oorlog zijn weggevoerd uit de Oosterparkbuurt symbolisch thuisgebracht door het plaatsen van naambordjes op een plattegrond van de wijk (11.00–18.00, herdenking 20.00 uur). Op IJburgstaat dodenherdenking in het teken van het verzet. Veel stadgenoten die anderen hielpen uit handen van de nazi’s te blijven moesten dit met de dood bekopen. Zij worden op 4 mei herdacht met foto’s en verhalen, met muziek en stilte (start ceremonie om 19.30 uur). Bij het oorlogsmonument op de Kop van Java-eilandworden tussen 10.30 en 11.00 uur de zeelieden van de voormalige Stoomvaart Maatschappij Nederland herdacht die tijdens WO II omkwamen. De Joodse Indische Buurtwordt dit jaar herdacht met een ontvangst in het Lloyd Hotel (om 12.30 uur), gevolgd door een wandeling door de Indische Buurt. Om 15.00 uur is er een herdenking in de Meevaart met diverse sprekers en ooggetuigen. Zie voor alle herdenkingen in Oost: www.4en5meiamsterdam.nl

 

Fototentoonstelling ‘Stad in Oorlog’

Er zijn uit de bezettingstijd opmerkelijk veel foto’s bewaard gebleven. Ze schetsen een indringend beeld van het dagelijks leven van Amsterdammers tijdens de Tweede Wereldoorlog. Tot en met 14 mei is er in Hotel Arena een bijzondere fototentoonstelling te zien met opnamen van professionele fotografen, maar ook met amateurbeelden van Amsterdammers en Duitse soldaten.

De expositie is samengesteld door het NIOD en het Stadsarchief, en werd 13 april geopend door oud-burgemeester Job Cohen. ‘Stad in Oorlog. Amsterdam 1940–1945’, Hotel Arena, ’s Gravesandestraat 55.