Nieuws

Promotie IJburg: ruimte voor bewonersinitiatieven

Om het economisch klimaat op IJburg te verbeteren heeft het stadsdeel met projectontwikkelaars, vastgoedeigenaren en ondernemers – verenigd in de Bestuurstafel – ruim een jaar geleden allerlei trajecten in gang gezet. Intussen is de regelgeving voor de vestiging van winkels en bedrijven versoepeld, is er aandacht voor de oplossing van het parkeerprobleem, en zijn ondernemers aangemoedigd zich te verenigen.
Om antwoord te krijgen op de vraag hoe IJburg zowel voor IJburgers zelf als voor mensen elders uit Amsterdam en omgeving nog aantrekkelijker zou kunnen worden, gaven betrokken partijen een extern bureau opdracht om onderzoek te doen. De resultaten en aanbevelingen werden vorige week door stadsdeelwethouder Özütok en regiodirecteur Eric van Kaam van Ymere gepresenteerd tijdens een Bestuurstafel-bijeenkomst, waarbij ook andere betrokken IJburgers waren uitgenodigd.
Er werden veel ideeën gelanceerd, variërend van de organisatie van een triatlon tot zeilwedstrijden en een vlootschouw, het plaatsen van permanente marktkraampjes rondom de haven en het organiseren van een jazzfestival op een van de lege bouwkavels. Wethouder Özütok riep de aanwezige IJburgers op om deze ideeën op te pakken en zelf met initiatieven te komen. Zij verklaarde zich op haar beurt bereid met onder meer de vastgoedpartijen een fonds te vormen om dergelijke activiteiten mogelijk te maken
Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie terecht bij marktmeester Stef Spigt, die tijdens de bijeenkomst werd uitgeroepen tot coördinator van dit alles (stef.spigt@marktmeester-ijburg.nl).

Lees ook:
Economie IJburg komt langzaam maar zeker tot leven (24-11-2011)
Ondernemen op IJburg (27-01-2011)
Wethouder praat met ondernemers (07-12-2010)