Nieuws

Ondernemen op IJburg

Wethouder Nevin Özütok van stadsdeel Oost beloofde eind vorig jaar de IJburgse economie een stevige impuls te geven. Kort na haar aantreden in mei 2010 werd het ook haar duidelijk dat winkeliers en horecaondernemers het op IJburg niet makkelijk hebben. En hoewel de gemeente de oplossing niet kan bieden – ondernemerschap betekent immers óók creatief zijn en risico dragen – bood de wethouder haar steun aan om de betrokken partijen te helpen gezamenlijk uit de impasse te komen.

Zij stelde een winkelstraatmanager aan en startte een ondernemersspreekuur. Ook in het IJburgberaad (het overleg met onder meer de woningbouwcorporaties die winkelruimte verhuren of verkopen) werd de ondernemersproblematiek op de agenda gezet.

Zal het dit jaar dus beter gaan? Wij vroegen het een drietal IJburgse ondernemers.

Giada Graziani, Don Florito
specialist in Mooi, Kleur, Bloemen en Bruidsbloemwerk, sinds mei 2010 op de Pampuslaan.

“Ik ben het er helemaal mee eens dat we als winkeliers moeten samenwerken om winkelen op IJburg aantrekkelijk te maken. Ik heb zelf het voortouw genomen om hier tijdens de kerstdagen een verlichte kerstboom geplaatst te krijgen. En samen met winkelstraatmanager Natasja Zak en mensen van de Kamer van Koophandel en het MKB zijn we bezig een ondernemersvereniging op te richten. Dan kunnen we ook andere dingen dan feestverlichting gezamenlijk aanpakken, zoals de veiligheid op straat en in onze winkels. Dan kunnen we samen een vuist maken tegen de hoge huren en, niet te vergeten, een oplossing afdwingen voor het parkeerprobleem.”
De gemeente biedt sinds kort de mogelijkheid om DNA-sprayinstallaties te plaatsen. Laten we daar gebruik van maken en laten we afspraken maken om ’s avonds onze winkelverlichting te laten branden. En laten we samen de straat schoonhouden, ook als het sneeuwt.
Vraag de corporaties om voor ons winkeliers iets aan de huurprijs te doen. De ruimtes worden immers casco opgeleverd. Dus je moet als starter al enorme investeringen doen, alleen al om een vloer en elektriciteit aan te leggen.
Vraag de gemeente om een oplossing voor het parkeerprobleem voor onze klanten. Doe een beroep op bewoners om hun auto niet voor de winkels maar in de zijstraten parkeren. Maak een blauwe zone zodat onze klanten het eerste halfuur gratis hun auto kwijt kunnen. En nu ze hier toch bezig zijn met het vernieuwen van de bestrating, kunnen ze insteekhavens aanleggen, zodat er meer parkeerplekken komen. Al houd ik mijn hart vast dat de boel hier straks helemaal open ligt, juist als ik moet knallen met mijn voorjaarsverkoop.
Tijdens het ondernemersspreekuur van de wethouder zijn deze onderwerpen allemaal genoemd en genoteerd. Ik hoop dat de ambtelijke molens nu flink gaan draaien…
En verder moet je als ondernemer natuurlijk ook zelf creatief en inventief zijn. Goede service bieden, goede producten. Ikzelf verkoop ook via internet ik twitter, ik zit op facebook, wat moet ik nog meer? De meesten houden hun winkels al langer open en ze brengen de boodschappen bij je thuis. Dus wat let de IJburger om bij ons binnen te komen? Het lijkt een detail, maar willen de IJburgers winkels in hun buurt, dan zullen ze ook bij die winkels moeten kopen! Ik zou zeggen: mensen kom op!”

Mike Zaitsoff, Restaurant Bloem op IJburg
kookt en catert de Italiaanse keuken sinds november 2007 op de IJburglaan

“Horeca is een aparte tak van ondernemend IJburg. Je moet veel investeren en intussen zijn er meer dan zestien horecagelegenheden op IJburg, dus er is veel concurrentie. Als je je realiseert dat de bevolking van IJburg minder is gegroeid dan voorspeld, moeten we met al die horecaondernemers niet meer dan ongeveer 3000 IJburgse klanten delen. Neem er de economische crisis bij en de hoge kosten die wij moeten maken, dan snap je dat het geen vetpot is. Ik vind het dan ook een goed idee om de handen ineen te slaan om de problemen onder de aandacht te brengen. Daarom doe ik ook mee in de ondernemersvereniging en heb ik het ondernemersspreekuur bezocht. Ik ben wel blij dat het stadsdeel Oost sinds vorig jaar een duidelijk aanspreekpunt is. Je hebt nu mensen van vlees en bloed om mee te praten. Winkelstraatmanager Natasja Zak vind ik goed en actief, maar ja het is toch uiteindelijk de politiek die beslist en dat duurt lang.
Voor mij zijn de hoofdpunten het parkeerprobleem en het vergunningenbeleid voor de horeca. En nummer drie: de kosten, wellicht.
Om met de kosten te beginnen: afgezien van de investeringen die je moet doen voor de inrichting van je zaak betaal je als horecaondernemer het hoogste tarief als het gaat om erfpacht, koop- en huursommen. De kosten liggen hier op het niveau van een A-locatie in de binnenstad. Ik vind dat die bedragen omlaag moeten. Maar als ze er alleen voor nieuwkomers iets aan gaan doen, krijgen ze een probleem met de zittende ondernemers. Die voelen zich dan benadeeld. Oppassen voor concurrentievervalsing, dus.
En verder het parkeren. Het staat hier voor de deur altijd vol. Het idee is om een bewonersparkeerverbod in te voeren tot 18.00 uur. Maar ja, mijn klanten komen ’s avonds en gelukkig ook van buiten IJburg, en dan komen ze met de auto. Is er geen plek, dan ben ik ze kwijt. Bewoners zouden gebruik moeten maken van de parkeergarages onder hun appartement. Maar parkeerplaatsen worden apart verhuurd en zijn stukken duurder dan een parkeervergunning. Dus staan die garages leeg en zijn er op straat geen plekken over voor passanten…
Tot slot het vergunningenbeleid. Nu de bevolking op IJburg nauwelijks groeit, vind ik dat de gemeente pas op de plaats maken met het verstrekken van nog meer horecavergunningen. Gelukkig haal ik ook veel klanten uit de omgeving, maar de spoeling wordt met steeds meer horeca wel dun. Ik zou beter naar de binnenstad kunnen gaan, maar dat wil ik niet. Want IJburg heeft mijn hart gestolen. Het is hard werken, maar ik doe het graag. Het komt wel goed.”

Rik Heerds, De Beestenwinkel
verkoopt sinds 2006 ‘kadootjes op pootjes’ in Winkelcentrum IJburg

“Het winkelcentrum bestaat in maart vijf jaar. Ik vind het een prima plek. Wij hebben van begin af aan een winkeliersvereniging en we hebben veel contact met elkaar. Onlangs kregen we een tweede ster van het Keurmerk Veilig ondernemen. Dat betekent onder meer dat we goede verlichting op straat hebben en dat ook de winkels na sluitingstijd zijn verlicht, dat de kassa zichtbaar bij het raam staat zodat er veel sociale controle is.
Wij hebben hier in het winkelcentrum weinig problemen. De loop zit er goed in, ook al is IJburg minder gegroeid dan verwacht. Op één na hebben we allemaal getekend voor verlenging van ons vijfjarig contract met eigenaar Achmea. We weten natuurlijk best dat we ook veel klanten missen, omdat die naar de Maxis of winkelcentrum Brazilië gaan, waar je geen parkeergeld betaalt. En dat is eigenlijk het enige probleem dat we graag opgelost zouden willen zien: het betaald parkeren in onze parkeergarage.
Daarover moeten we praten met Achmea, die ook eigenaar is van die garage. Achmea haalt daar een aardige jaaromzet uit. Of liever gezegd wíl er een aardige omzet uit halen, want het staat er zelden vol. En dat begrijp ik, want wie gaat er voor een enkele boodschap parkeergeld betalen? Dan zet je je auto even voor de deur, in de hoop dat je geen bon krijgt, zo gaat dat. We hebben het probleem besproken met de wethouder en de winkelstraatmanager, maar zij kunnen ons alleen helpen om Achmea ertoe te bewegen dat zij iets aan het parkeertarief gaan doen. Veel klanten komen nu eenmaal met de auto, het autoluw-beleid van de gemeente ten spijt. We hebben al geopperd om als winkeliers een deel van die omzet op ons te nemen. Dat compenseert zich wel weer met het toenemend aantal klanten. En we vinden het een beter idee dan invoering van een blauwe zone voor de deur. Maar we zijn er met Achmea nog niet uit. Hopelijk gaat het dit jaar lukken. Dan wordt het winkelcentrum voor heel IJburg dé plek om boodschappen te doen!”

Door Carla M. Peddemors