Nieuws

Nieuwe locatie Cruyff Court IJburg op het oog

Als er een nieuw Cruyff Court op IJburg komt, dan is dat op Steigereiland. Na onderzoek van stadsdeel Oost blijkt dat beste plek. Na veel ophef moest het bestaande court uit het Ed Pelsterpark verdwijnen, maar een JCC blijft wenselijk in de kinderrijke wijk. Het nieuwe court zou moeten komen in plaats van het trapveldje op het voormalige proefeiland, vlakbij de Zuiderzeeschool. Maar niet meteen. “De tijd is nog niet rijp,” zegt de stadsdeelwethouder. Eerst wordt aan buurt bewoners gevraagd of ze zo’n voetbalveld wel willen.

Stadsdeelwethouder Lieke Thesingh gaat na eerdere ervaringen met een Johan Cruyff Court op IJburg (in het Ed Pelsterpark op Haveneiland, dat na protest van de buurt moest verdwijnen, red.) niet meer over één nacht ijs: “Op Steigereiland Noord kunnen we het tijdelijke veldje dat er nu ligt relatief makkelijk ombouwen tot een groter Cruyff Court. Maar dat er een Cruyff Court kan komen, betekent niet dat hij er moet komen. Draagvlak in de buurt is essentieel. En de tijd is wat mij betreft nu nog niet rijp. We gaan eerst kijken welke invloed het huidige veldje en de nieuwe dug-out hebben op het gedrag van jongeren op en rondom deze plek. Daarna wordt samen met de bewoners van Steigereiland Noord, de balans opgemaakt.”

Het komende half jaar wordt de beoogde locatie op Steigereiland Noord gemonitord. Met name de drukke zomermaanden zijn een belangrijke graadmeter. Daarna organiseert het stadsdeel een gesprek in de buurt, om met elkaar te delen hoe het seizoen is voorlopen en het aanbod van een Cruyff Court verder te bespreken. Omwonenden zijn hierover schriftelijk geïnformeerd.

De Johan Cruyff Foundation zag drie mogelijke locaties voor het Cruyff Court: Steigereiland Noord, Steigereiland Zuid en het Theo van Goghpark. De drie locaties zijn nader onderzocht door het stadsdeel. Steigereiland Zuid bleek niet geschikt, onder meer vanwege kabels en leidingen in de grond, en de nabijheid van woningen. Het Theo van Goghpark is de afgelopen jaren in overleg met de buurt al flink uitgebreid en draait nu goed. En er ligt al een kunstgrasveld, waardoor ook deze plek niet in aanmerking komt.

Lees ook:
Nieuw Ed Pelsterpark, zonder Cruyff Court (24-04-2012)
Drie keer zoveel pubers in 2020 (13-12-2011)