Nieuws

Nieuwe kleinschalige ‘school voor de toekomst op’ IJburg

Er zijn plannen voor een nieuwe school op IJburg. Op basisschool De Toekomst, zoals de school gaat heten, zal straks kleinschalig onderwijs worden gegeven, ‘zo dat kinderen tot hun recht komen’. Op donderdag 14 juni om 20.00 uur houdt initiatiefneemster Karin Verheijen een informatieavond voor belangstellenden in het Centrum voor Vrije Tijd.

“In het huidige onderwijs,” vindt Verheijen, “zitten kinderen in (te) grote groepen en krijgen zij ondanks goeie intenties van leerkrachten niet de aandacht die ze nodig hebben. Dat leidt denk ik steeds vaker tot leerachterstand of problemen zoals faalangst.”

Met haar school voor de toekomst wil ze verandering brengen. “In een groep worden niet meer dan tien kinderen geplaatst, zodat een veilige sfeer met veel structuur gecreëerd wordt.” Elke leerling krijgt er een individueel leerplan.

Voor meer informatie kom je naar de informatievond, of neem je contact op via bs.detoekomst@gmail.com.

Informatieavond basisschool De Toekomst
Donderdag 14 juni, 20.00 uur
Centrum voor Vrije Tijd
Ed Pelsterpark 8, Amsterdam

Lees ook:
Piekopvang IJburg in nieuwe Montessorischool Zeeburgereiland (19-03-2012)
Politiek ziet pilot ‘Samen naar school’ als mislukt (24-05-2012)

10 Reacties

 1. Het klinkt zo mooi: “kleinschalig onderwijs”. En helaas, het ís ook te mooi om waar te zijn. Iedereen mag zijn eigen conclusie trekken, maar let op met deze nieuwe school. Ze worden direct betaald door Scientology: de religieuze sekte opgericht door L. Ron Hubbard. Om zijn religie verder uit te dragen heeft Scientology de internationale organisatie Applied Scholastics opgericht.

  De Lafayette School in Amsterdam Oost valt onder de overkoepelende stichting Applied Scholastics Nederland. Op hun website schijven ze “Het is helaas niet mogelijk de Lafayette School nog langer op de huidige manier in stand te houden. De school wordt dan ook per 1 augustus 2012 opgeheven.”. Verder hebben ze het over “concrete plannen een nieuwe school op te richten in stadsdeel IJburg”. Voor meer informatie kan je contact opnemen met Karin Verheijen.

  De Lafayette School heeft een interessante reputatie. Lees vooral het schrijnende verhaal van Jeta:
  http://jeta.home.xs4all.nl/scn/Scn-dem-200401/scn/nl/ex-leden/ik-wil-dood.html

  Ik denk dat ik mijn kindertjes maar niet ga blootstellen aan deze vorm van onderwijs.

  Bronnen:
  http://www.lafayette-school.nl/nieuws.html
  http://en.wikipedia.org/wiki/Applied_Scholastics
  http://en.wikipedia.org/wiki/Church_of_Scientology

 2. Dank voor je reactie Jasper, een nuttige toevoeging.

 3. Wat is het makkelijk om je conclusies te trekken Jasper, zonder verder te kijken dan een paar
  berichtjes (van 20 jaar geleden). Waar was je 14 juni? Toen werd namelijk verteld tegen het
  aanwezige publiek dat het onderwijs wat gegeven wordt op deze nieuwe basisschool gebaseerd is op
  de theorieën van Hubbard, de grondlegger van de Scientology Kerk. Je vertelt dus niets nieuws. Er is
  gesproken over De Lafayette school , dat deze school inderdaad gaat stoppen (die overigens door de
  Inspectie van Onderwijs een zeer positieve rapportage heeft gehad) en dat wij van plan zijn een hele
  nieuwe school op te zetten.

  Ik richt hier samen met mijn collega Ada van Velthuizen (overigens geen scientoloog) een school
  op als docent, niet als scientoloog. Degene die ons gevraagd heeft om op haar locatie, het Ed
  Pelsterpark 8, een school te starten, heeft eerst zelf een grondig onderzoek gedaan en op grond
  daarvan heeft ze ons gevraagd. Ik verwacht dat zij iets verder gekeken heeft dan het internet. Zij
  weet wat ze in huis haalt en dat is een hoop ervaring en mensen die goeie resultaten op hun naam
  hebben staan als het gaat om kinderen helpen.

 4. Het blijkt dat deze school uiteindelijk onder een iets andere naam (Onze toekomst) op een andere locatie, de Bataviastraat, van start is gegaan.

  Je artikel is erg belangrijk omdat Jasper wijst op de Scientology connectie van deze school, iets wat de school zelf probeert verborgen te houden.

  Op hun website (http://www.bs-onzetoekomst.nl/) komen termen als Scientology, L Ron Hubbard of Applied Scholastics bijvoorbeeld helemaal niet voor, terwijl de school wel degelijk vanuit Applied Scholastics is opgezet (http://www.appliedscholastics.nl/amsterdam.html). Zoals Jasper ook al aangaf, is Applied Scholastics een Scientology outfit die als doel heeft om Scientology te infiltreren in het Nederlandse onderwijssysteem.

  Weliswaar claimt de school dat er geen lessen gegeven worden van religieuze aard, maar docenten dienen Scientology cursussen te volgen en ook is vorig jaar een bekende Amerikaanse Scientoloog over komen vliegen om de school te bezoeken (https://www.facebook.com/media/set/?set=a.336520573133967.77358.243556899097002&type=1).

  De Scientology-connectie hoeft overigens niet te betekenen dat het onderwijs onder de maat is. Vanuit de onderwijsinspectie zijn er in ieder geval geen zorgen geuit (http://www.onderwijsinspectie.nl/bi…rapport/onze_toekomst—primair-onderwijs.pdf).

  Maar het blijft kwalijk als een school haar religieuze connecties probeert te verbergen. Ouders moeten dit mee kunnen laten wegen in hun beslissing om hun kind naar een bepaalde school te sturen.

 5. Vind t een beetje kort door de bocht,; ben zelf nogal allergisch voor religies en dus ook voor scientology, maar vind dit losstaan van hun onderwijssysteem. Daardoor vind ik t juist begrijpelijk dat Onze Toekomst niet te koop loopt met het feit dat hun lesmethoden vanuit de scientology komen. Scientologie heeft een slechte naam, terecht of onterecht, maar hun lesmethoden zijn een aanvulling op het huidige lesklimaat, In 2001 ben ik als extern bijlesdocent bij de Lafayetteschool gaan werken na een driedaagse cursus ‘basiscursus studeren”. Ik vraag me tot op heden af waarom we deze simpele, logische aanpak niet op de PABO kregen aangeboden! Er ging een wereld voor me open, ineens was het logisch (en was er een reden én een oplossing) dat een kind dat iets niet snapte buikpijn kreeg, en zo vielen meer puzzelstukjes op hun plek. Ik heb in mijn job als juf nog dagelijks plezier van wat ik geleerd heb en ben er een betere leerkracht van geworden. Ik denk dat als je op een school zit waar op deze manier tegen leren wordt aangekeken, je een stapje voor hebt op de rest van de wereld op het gebied van studeren. PS in de jaren dat ik op de lafayette werkte, heeft nooit iemand geprobeerd mij te bekeren, sterker nog: er was respect voor t feit dat ik niks van de scientologiekerk moest hebben.

 6. Beste Elisabeth, dank je voor je reactie – ik vind het vooral belangrijk dat ouders een geïnformeerde keuze kunnen maken.

  Een belangrijk kritiekpunt ten aanzien van de school is het gebruik van wat Scientology ‘ethics’ noemt, de methode die gebruikt wordt om leden onder controle te houden. Als je hun regels overtreedt wordt je tot persona non grata verklaard en moet je fysiek werk opknappen en (vaak publiekelijk) de biecht afleggen tot je de rest van de leden hebt kunnen overtuigen dat je je dwalingen hebt ingezien.

  De Toekomst gebruikt dezelfde methodiek, blijkens de volgende passage uit hun schoolgids*: “Het is belangrijk, dat hij de mogelijkheid krijgt om het goed te maken voor de groep of persoon die last van hem gehad heeft, bv door de klas een extra schoonmaakbeurt te geven of iets voor de medeleerling te doen die hij gepest heeft, waarna hij weer volledig zijn gevoel van eigenwaarde terugkrijgt.”

  In deze ogenschijnlijk onschuldige zin schuilt een risico waar ouders zich goed bewust van moeten zijn, namelijk dat hun kind mogelijk aan potentieel destructieve sektarische machtsmiddelen wordt blootgesteld.

  Dat dit heel vervelende gevolgen kan hebben, blijkt onder meer uit de reacties die een slecht Nederlands sprekende dame hier regelmatig achterlaat, waarin ze Karin ervan beschuldigd een crimineel te zijn die haar kind heeft afgepakt. Jammer genoeg verwijdert de Brug deze reacties telkens in zijn geheel.

  En wat betreft de lesmethode… Je zegt dat je het vreemd vindt dat ze je op de PABO niet leren dat kinderen buikpijn krijgen als ze iets niet snappen. Ik vind dat eerlijk gezegd helemaal niet vreemd: de lesmethode van De Toekomst is gebaseerd op veel te simplistische uitgangspunten die, voor zover ze een kern van waarheid bevatten, lang niet zo universeel zijn als Scientologen (en jij klaarblijkelijk) denken.

  Ik wil overigens benadrukken dat ik donders goed besef dat het Nederlandse schoolsysteem niet in een behoefte voorziet die een private school met kleine klassen en een redelijk schoolgeld, wél kan invullen. Maar ouders die overwegen hun kind naar Onze Toekomst te sturen moeten zorgen dat ze zeker weten dat hun kind goed past bij op religieuze doctrines gebaseerde aanpak van de school.

  En ze moeten zich ervan bewust zijn dat Karin als Scientoloog cursussen heeft gevolgd waarin ze is getraind om kritische vragen af te ketsen met halve waarheden en leugens.

  * De Toekomst had haar schoolgids gepubliceerd op http://www.bs-onzetoekomst.nl/schoolgids. Vreemd dat deze inmiddels verwijderd is?

 7. De beste stuurlui staan aan wal, zullen we maar zeggen. Wat is het makkelijk om langs de zijlijn te staan en commentaar te geven op iets waar je geen kaas van gegeten hebt.

  Hoe durf je, zonder een stap gezet te hebben in Onze Toekomst, zoiets te schrijven. Waar haal je het lef vandaan. Inspectie heeft een uitgebreid inspectieonderzoek gedaan in november van afgelopen jaar en was zeer enthousiast over wat ze zagen. Wie ben je om zonder ons een blik waardig te keuren, onderuit te halen.

  Het team dat op onze toekomst werkt heeft niets met Scientology te maken. Zij onderschrijven de studiemethode van Dhr. Hubbard. Je maakt met je praatjes alles en iedereen verkeerd en zet een stop neer voor kinderen die juist dit soort onderwijs hard nodig hebben. Wat is er mis met jou dat je hardwerkende mensen met goeie intenties op deze manier wil stoppen hun werk te doen.

  Kinderen die in een half jaar tijd van VMBO- kader naar een VMBO -T /Havo en zelfs van Kader naar Havo /Vwo gaan: Waarom gun je ze dat niet. Waarom Henk de Vries, wil jij kost wat kost mij en mijn team verkeerd maken. Wat is hier mis in het plaatje, zullen we maar zeggen?

  Ik vraag met echt af wat jou beweegt in het leven. Ik werk mijn benen onder mijn lijf uit om mijn leerlingen te geven waar ze recht op hebben en dat is GOED ONDERWIJS en jij gaat met je laffe houding achter de computer zitten en schrijft dingen over ons terwijl je geen stap gezet hebt in de school. Echt Henk dit getuigd niet echt van moed.

  De ouders die ondanks jouw praatjes toch de stap gezet hebben hun kind bij ons op school te plaatsen, die hebben natuurlijk door al die verhalen van jou en jouw soort getwijfeld. Maar zij zijn zo moedig geweest om ZELF te KIJKEN en te zien dat Onze Toekomst de beste school is voor hun kind. En ze worden beloond met een kind wat zelfvertrouwen terugkrijgt en kinderen die hun uistroom-advies tot twee keer verhogen.

  Karin Verheijen
  Ps De schoolgids is aan te vragen via de website voor wie geinteresseerd is.

 8. De tirade die Karin hierboven achterlaat, illustreert op perfecte wijze waar ik u voor probeer te waarschuwen.

  Dit is niet zozeer de situatie dat uw kind prima aardt op deze school. In dat geval zullen de kleine klassen en gedreven staf, ondanks de simplistische lesmethode, ongetwijfeld een positief effect hebben.

  Het probleem waar ik u voor waarschuw is de onverhoopte situatie dat het niet goed zou gaan met uw kind op Onze Toekomst. Vergelijkt u de houding van Karin ten opzichte van mij (‘wie ben je om …’, ‘wat is er mis met jou’, ‘wat is er mis in het plaatje’, ‘ik vraag me echt af wat jou beweegt in het leven’) maar eens met de klacht van een ouder in de link in de eerste post van Jasper: “Er werd hem op die school voortdurend bijgebracht dat hij “allemaal stoute dingen deed” en dat hij “dat allemaal goed moest maken”. Wat hij ook deed, het was nooit goed genoeg. Hij was apathisch, onzeker en gaf zichzelf overal de schuld van.”

  En dít is het grote gevaar van deze school: de zogenaamde ‘ethiek’. Dit is een mensbeeld en een stelsel van disciplinaire maatregelen dat Hubbard ontworpen heeft om zijn sekteleden onder controle te houden. Als uw kind zich op enigerlei wijze niet meegaand opstelt, bijvoorbeeld door opstandig te zijn of door zichzelf terug te trekken, loopt u het risico dat (gedreven door een religieus geloof in het eigen gelijk) steeds zwaardere controletechnieken en dwangmiddelen ingezet worden om uw kind te breken, zoals gebeurde in bovenstaande situatie.

  En mocht u zelf in een conflictsituatie met Onze Toekomst terechtkomen, dan is een tweede worst-case scenario mogelijk. In het wereldbeeld dat Scientologen krijgen aangemeten is namelijk de enig denkbare reden dat iemand onderbouwde kritiek levert op Scientology dat hij of zij een psychopaat is, ofwel in Scientology-jargon een Suppressief Persoon. Mocht u dat overkomen, dat stellen de doctrines van de Scientology-kerk dat uw kind een zogenaamde Potential Trouble Source is, en dat een wig gedreven dient te worden tussen u en uw kind zodat uw kind tegen uzelf beschermd wordt.

  Niet bijzonder, want iedere sekte heeft een vergelijkbare doctrine om ervoor te zorgen dat sekteleden zich vervreemden van familieleden die zorgen uiten. De Scientologykerk heeft voor dit doel echter een uitgebreide set dwangmiddelen en scripts ter beschikking die de afgelopen 50 jaar in ettelijke duizenden gevallen hun effectiviteit hebben bewezen. Gezien de (helaas verwijderde) reacties bij dit artikel, waarin een moeder Karin ervan beschuldigt haar kind te hebben afgepakt, lijkt het erop dat dit scenario zich al eens heeft afgespeeld.

  Dat gezegd hebbende, is het ook belangrijk om te benadrukken dat verreweg de meeste leerlingen normaal of wellicht zelfs positief zullen reageren op het strakke regime en de persoonlijke aandacht op Onze Toekomst. Het feit dat er veel niet-Scientologen bij de school betrokken zijn zal ongetwijfeld een verzachtend effect hebben, dus ik wil mijn negatieve advies niet ál te sterk neerzetten.

  Maar toch.. Als u het boek ‘Blind geloof’ zou lezen, waarin Jenna Miscavige (het nichtje van de huidige leider van Scientology) verhaalt over haar jeugd als kindslaaf op een Scientology school (dit is géén hyperbool, ze werd al als zevenjarige tewerk gesteld) en hoe ze later als jong volwassene met zelfmoord dreigt om te ontsnappen aan de verstikkende controle die de sekte op haar leven wil hebben, dan vermoed ik dat u uw kind voor geen goud meer op Onze Toekomst zou plaatsen.

  En wat betreft de bewering van Karin dat de school niets met Scientology te maken heeft: dit is een aantoonbare leugen. Applied Scholastics (een Scientology outfit) is op schimmige wijze betrokken bij de school en een hooggeplaatste Scientoloog bezocht vorig jaar de school. Die leugen is geen verrassing overigens, want Scientologen hebben (net zoals bijvoorbeeld Mormomen overigens) de plicht hebben om te liegen om hun religie te beschermen, iets wat binnen Scientology een ‘acceptabele waarheid’ wordt genoemd.

 9. Nog een kleine update: Onze Toekomst erkent inmiddels op haar website dat onderdeel uitmaakt van Applied Scholastics, waarbij nog steeds ontkend wordt dat er daadwerkelijke banden zijn met de Scientologykerk. Ik heb op een Engelstalig discussieforum het contract toegevoegd dat Onze Toekomst heeft gesloten met de Scientoloygkerk.

  In dit contract staat onder meer dat Onze Toekomst Scientology dient te promoten, 4% van zijn omzet dient af te staan aan de Scientologykerk en dat de Scientologykerk de eindregie heeft over wat er gebeurt op Onze Toekomst.

  Link: https://whyweprotest.net/community/threads/new-dutch-scientology-school-basisschool-onze-toekomst-in-amsterdam.113336/.

 10. Er is inmiddels weer een update te geven ten aanzien van deze school.

  Afgelopen week toonde het programma Rambam hoe zij erin geslaagd zijn om te infiltreren in de Amsterdamse Scientologykerk. Vooral de beelden waarin een 11-jarig kind werd ingezet als psychologisch counselor (waarbij de reporter haar trauma’s diende te vertellen aan het kind) waren erg schokkend.

  Ook bevatte de uitzending undercover beelden van een bezoek aan Onze Toekomst, waarin Karin Verheijen een bizarre tirade afsteekt over hoe de psychiatrie achter de Holocaust zit. Als de reporter aangeeft dat dit niet in de geschiedenisboeken voorkomt, stelt Karin dat ze dit toch aan leerlingen zal vertellen.

  De uitzending is hier te vinden: http://rambam.vara.nl/media/340075.

  Wethouder van Onderwijs en Jeugd, mevrouw Kukenheim, heeft aangegeven in gesprek te gaan met de Onderwijsinspectie over de school.

  Het is nog even afwachten wat daar uitkomt, maar ik weet niet of zij zullen (kunnen) optreden. Het lijkt mij dat ze weigig kunnen doen aan het (in mijn ogen) belangrijkste probleem van de school, zijnde de (geringe) kans dat ouders of een leerling worden geoormerkt als kwaadaardige ‘SP’s’. In de uitzending zag je dit ook gebeuren: de sekte begon direct met pogingen om een wig te drijven tussen de undercover reporter en haar man, klaarblijkelijk zo’n SP.

  Het is dus vooral aan ouders om het verstandige besluit te nemen om hun kind niet aan dit risico bloot te stellen.

  PS. De uitzending toonde ook even het contract wat ik in mijn vorige post noemde, maar de URL is inmiddels gewijzigd naar:
  https://whyweprotest.net/threads/new-dutch-scientology-school-basisschool-onze-toekomst-in-amsterdam.113336/

Comments are closed.