Nieuws

Negentig extra parkeerplekken in het Diemerpark. Uit onderzoek blijkt: te weinig groen in Oost

De parkeerplaatsen langs de Oeverzeggestraat op IJburg komen er niet. Goed nieuws voor de bewoners, maar minder goed nieuws voor het Diemerpark. Daar komen, als het aan de gemeente ligt, straks negentig extra parkeerplaatsen.

Dick van Klink is blij dat er geen parkeerplekken komen op de groenstrook langs het water aan de Oeverzeggestraat. Het plan is afgeblazen, mede doordat bewoners ertegen in het geweer kwamen. Het zou leiden tot onveilige situaties, legt Van Klink uit. Als bewoner van de Oeverzeggestraat ziet hij vrijwel dagelijks hoe auto’s vol sporters zich vastrijden in de fuik van de doodlopende straat richting Diemerpark. Die is voor ongemotoriseerd verkeer dé route naar de stad. “Ik heb al zoveel bijna-ongelukken gezien, kinderen die worden geschampt of bijna aangereden, auto’s die het trottoir blokkeren of moeten draaien terwijl er ondertussen fietsers voorbijkomen. Als er op de groenstrook ook nog eens negentig parkeerplaatsen komen, met auto’s die geen verkeersoverzicht hebben, dat is vragen om problemen.”

Maar niet alleen de verkeersveiligheid baarde hem zorgen, benadrukt Van Klink. De oever van de Oeverzeggestraat heeft zich ontwikkeld tot een groenstrook met een enorme biodiversiteit. “Dat zou verdwijnen, en betegeld en geschikt gemaakt worden voor de parkeerplaatsen. Terwijl dit soort groenstroken vitaal zijn voor de ecologie én de natuurbeleving van bewoners in de stad.”

Vijftigduizend vierkante meter plastic
Ondanks de behaalde overwinning zijn Van Klink en zijn medebewoners niet echt tevreden. Want de extra parkeerplekken komen nu in het Diemerpark, dat onderdeel vormt van de ecologische hoofdstructuur. Die extra parkeerplekken zijn volgens de gemeente nodig vanwege de geplande uitbreiding van het aantal sportvelden in het Diemerpark van de huidige zes naar 9,5 tussen nu en 2027. Van Klink: “Dat zijn allemaal kunstgrasvelden. Als je het uitrekent, gaat het om vijftigduizend vierkante meter plastic. Leg je dat achter elkaar, dan kun je ermee naar Den Haag lopen. Dat is slecht voor het milieu. Dat vind ik persoonlijk gek aan deze casus. We praten over parkeerplaatsen, maar dat plastic, daar heeft niemand het over. Het blijft knoeien in het Diemerpark.”

Van Klink is blij met de petitie van Vrienden van het Diemerpark. Die roept de gemeente Amsterdam op om af te zien van nóg meer sportvelden in het park. De gewenste sportvelden kunnen volgens hen beter op het Buiteneiland of elders komen. 


Te weinig groen in Oost en IJburg
Oost en IJburg hebben weinig groen vergeleken met de andere Amsterdamse stadsdelen. Dat blijkt uit het dit najaar verschenen onderzoeksrapport van de Rekenkamer Metropool Amsterdam (RMA) naar het groenbeleid in Amsterdam. Van alle stadsdelen, behalve Centrum, staat in Oost het groen het meest onder druk. En ook op IJburg is er volgens de Rekenkamer onvoldoende groen. Het Diemerpark is niet voor alle bewoners goed bereikbaar, het groen op IJburg heeft nauwelijks ecologische waarde, en het groen dat er is draagt te weinig bij aan de bestrijding van hittestress. Bijvoorbeeld omdat er vrijwel geen grote, schaduwrijke bomen zijn. “We hebben IJburg-West als casus onderzocht in ons rapport,” legt projectleider Jurriaan Kooij uit. “Dan blijkt dat het principe ‘blauw is groen’, dat een belangrijke rol speelde bij de ontwikkeling van IJburg, achterhaald is. Het heeft geleid tot te weinig groen.”

Kooij plaatst meteen een kanttekening, want het is nog niet zo makkelijk om te bepalen of er in Amsterdam voldoende groen is. “Er zijn geen bruikbare normen om dat te toetsen. En zonder normen kunnen we niet monitoren of ruimtelijke ontwikkelingen zoals woningbouw of extra parkeerplaatsen te veel ten koste gaan van groen. Wel zien we dat ‘groen’ in de ruimtelijke besluitvorming in Amsterdam niet altijd de aandacht krijgt die het verdient. Eén ambtenaar in ons rapport verwoordde het zo: Het motto van de Amsterdamse groenvisie is: groen, tenzij. En dan wordt het vaak ‘tenzij’.”

Plan van aanpak
Het is dan ook de voornaamste boodschap van de Rekenkamer aan het College van B en W van Amsterdam: stel bruikbare normen op over hoeveel groen je wenst in Amsterdam. “Amsterdam blijft groeien en verdichten, en hoe voorkom je dat dat ten koste gaat van het groen? Je hebt daar normen voor nodig. Het College is het met onze aanbevelingen eens en heeft toegezegd nog vóór de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 met een plan van aanpak te komen over hoe het de groene ambities beter dan nu kan monitoren.”
https://publicaties.rekenkamer.amsterdam.nl/groen-in-de-stadbestuurlijk-rapport/