Natuur

Martin Melchers maakt zich zorgen

Stadsecoloog Martin Melchers stoort zich niet alleen aan de betonnen pompen in het Diemerpark, hij maakt zich ook zorgen over de natuurwaarde van het park. “Ik merk dat de betreding van de ecologische zones toeneemt. De ARK-zone, het gedeelte naast het Amsterdam-Rijnkanaal, was bedoeld als vluchtplaats voor dieren. Maar steeds meer mensen lopen er dwars doorheen. Ze laten er de hond uit, kinderen bouwen hutten, er zijn schommels opgehangen en laatst zag ik zelfs iemand in de paddenpoel dobberen.”

Verstoringsgevoelige diersoorten trekken weg, volgens Melchers. “De bruine kiekendief heeft één jaar in de Batterij gebroed, maar die is vertrokken. De havik die in de ARK-zone broedde heeft zijn biezen gepakt, en ook de buizerd is verdwenen. Ik wil niet overkomen als een mopperaar, maar ik maak me zorgen. Afwezigheid van mensen in bepaalde gebieden is noodzakelijk om de diversiteit in stand te houden. Daar was de ARK-zone voor bedoeld.”

Kale zandgrond
Het bruggetje dat de gemeente heeft aangelegd voor onderhoudsmedewerkers wordt gretig gebruikt door parkbezoekers, merkte Melchers. “Er ligt nu wel een rol prikkeldraad op, maar de gemeente had die brug beter aan de zijde van het Amsterdam-Rijnkanaal kunnen bouwen. Misschien wordt de zin van mensen om een duik in de paddenpoelen te nemen, ontnomen als er grote keien in liggen…? Zet desnoods een bordje ‘verboden toegang’ neer.” De zwaar beschermde rugstreeppad waarvoor de poelen zijn bedoeld, zijn er nog wel, maar volgens Melchers is het gebied te dicht begroeid geraakt. “Padden houden juist van kale zandgrond.”
Niet alleen bewoners, maar ook hun huisdieren verstoren de rust in het park, volgens de stadsecoloog. “Honden jagen beesten op en katten maken ’s nachts uitstapjes om er jonge vogels, muizen en padden te vermoorden.”

Handhaven
De natuur in het Diemerpark moet steeds meer stapjes terug doen, constateert Melchers. “Het is natuurlijk al een ramp dat er sportvelden midden in de Ecologische Hoofdstructuur zijn aangelegd, maar straks willen ze ook nog een stenen clubhuis, een tribune en een parkeerplaats. De lichtvervuiling van de velden verjaagt de vleermuizen, terwijl het Diemerpark de grootste soortenrijkdom aan vleermuizen van heel Amsterdam kent. Als er niet gehandhaafd wordt, blijft er weinig over van de diversiteit in het Diemerpark.”

Lees ook:
Over het pompen en draineren in het Diemerpark (28-04-2011)
Deelraad kiest definitief voor 42 parkeerplaatsen in het Diemerpark (27-11-2013)
Dossier Diemerpark

3 Reacties

  1. En Stadsecoloog Martin Melchers waarom hebben ze de eilandjes gemaakt met houten palen en touwen en gaas ?
    niet voor de dieren want die kunnen er nu niet op om te broeden enz

  2. De verstoring van de flora en fauna in veel andere stadsparken gaat nog veel verder; daar worden parken ‘s-zomers afgesloten voor bewoners – die hebben daar niets over in te brengen – en worden er doorlopend festivals gehouden. De oorspronkelijk rijk aangeplante bomen bomen en struiken worden gekapt om meer ruimte te maken voor toeristen en festivalbezoekers. Kleine vogels, vleermuizen en andere kleine dieren hebben hun biezen gepakt en daarvoor in de plaats zijn ratten, kraaien, meeuwen en duiven gekomen.

Comments are closed.