Nieuws

Landmaken Centrumeiland van start

Begin oktober start Projectbureau IJburg met het opspuiten de eerste zandlaag van het toekomstige Centrumeiland. Het zand dat hierbij gebruikt wordt, komt rechtstreeks van de afgraving oostelijke ontsluiting IJburg, een stukje verderop. In de buurt geldt tijdelijk een vaarverbod.

Het zand wordt deze weken door vrachtwagens in een depot gebracht, en vanaf begin oktober dus laag voor laag worden opgespoten door een sproeiponton. Hiermee wordt een stabiele, 1 meter dikke laag gecreëerd waarop later weer meer zand kan worden verwerkt. Als dit eerste deel van de werkzaamheden klaar is, zie je ogenschijnlijk niets anders voor de oostkust van de landtong (bij strand Blijburg). De nieuw opgespoten zandlaag bevindt zich nog onder de waterspiegel.

Om de veiligheid te waarborgen geldt tijdens de uitvoering in het gebied (waar precies zie je op de foto) een vaarverbod. Dit zal ter plaatse met boeien worden gemarkeerd. Na afloop van de werkzaamheden blijft het vaarverbod nog enige tijd – tot de waterbodem stabiel genoeg is – van kracht. Strand Blijburg blijft gewoon begaanbaar.

De eerste fase van het landmaken duurt tot het einde van dit jaar. Midden 2013 wordt dan volgens planning verder gegaan met het overige deel van Centrumeiland. In de Brug lees je te zijner tijd wanneer precies. Akkoord van de gemeenteraad van Amsterdam voor de aanleg van Centrumeiland kwam er in juli 2012.

Lees ook:
Voorzichtig begin aanleg IJburg 2 (07-06-2012)
Blijk van erkenning voor populaire strandtent: Blijburg tot najaar 2014 op huidige locatie (19-07-2012)