Nieuws

Informatieavond nieuwe centrale Nuon

Om buurtbewoners te informeren over de ontwikkelingen op het Nuonterrein, houdt de warmtevoorziener op 5 maart een informatieavond. De bouw van de gasgestookte elektriciteitscentrale Diemen 34 van Nuon is in volle gang. Inmiddels is er een warmtetransportleiding aangelegd tussen Diemen en Almere, zodat ook op de lange termijn kan worden voorzien in de groeiende vraag naar stadswarmte. Er wordt onderzocht of het mogelijk is op deze locatie ook een warmtebuffer te bouwen. Hierin wordt de restwarmte opgeslagen die vrijkomt bij de productie van elektriciteit. De centrale zou daarmee efficiënter kunnen draaien.
Belangstellenden zijn op dinsdag 5 maart om 19.00 uur welkom in Theater de Omval, (Ouddiemerlaan 104) om over bovenstaande ontwikkelingen te praten. De nieuwe centrale wordt naar verwachting deze zomer in gebruik genomen.

Lees ook:
Warm Nuon-water goed voor ijsvogels (25-09-2012)
Nuon sluit Overdiemerweg (richting Maxis) als OOIJ gereed is (18-09-2012)
Warmtelevering Diemen-Almere via IJmeer gestart (19-04-2012)