Nieuws

IJburg College blikt vooruit: ‘Weer aandacht voor de goede dingen’

Het IJburg College heeft een roerige tijd achter de rug. De school stond er twee jaar geleden financieel niet goed voor, kreeg kritiek van de onderwijsinspectie en had te kampen met een terugloop aan leerlingen. Bestuurder Jolanda Hogewind zette alle zeilen bij en loodste de school richting rustiger vaarwater: “We hebben met zijn allen de schouders eronder gezet.”

Het IJburg College is een relatief nieuwe school en groeide snel. Wat ging er fout?
“De school is veertien jaar geleden opgericht toen IJburg zich nog in een pioniersfase bevond. Het concept was: vernieuwend onderwijs en veel individuele aandacht voor de leerling. De docenten ontwikkelden het onderwijs zelf met opdrachten in en buiten de school, en hebben er hun ziel en zaligheid in gestoken. De school groeide enorm. Vanuit de gemeente kwam het verzoek nog een school neer te zetten: IJburg College 2. Toen ontstond er een probleem dat zich vaker voordoet bij snelle groei: de organisatie hobbelde er achteraan. De financiën waren niet helemaal in orde, het imago van de school ging achteruit en leerlingen liepen weg.”

Hoe heeft u die leegloop tot stilstand kunnen brengen?
“Toen ik in 2019 aantrad als bestuurder zijn we begonnen met gesprekken met ouders, leerlingen en docenten. Die waren soms best emotioneel. We hebben vervolgens met zijn allen de schouders eronder gezet. We hebben ons onderwijs kritisch bekeken en de financiën met verschillende maatregelen weer op orde kunnen brengen. De gemeente heeft het gebouw van IJburg College 2 teruggevraagd en we gaan nu in één vernieuwd gebouw verder. De inspectie heeft onlangs de kwaliteit van het onderwijs en de organisatie positief beoordeeld. Ook de financiën zijn weer op orde.”

Wat heeft de inspectie van het onderwijs tevreden gestemd?
“We hebben de kwaliteit van het onderwijs verbeterd met een extern programma ‘Leren Verbeteren’, de organisatie opnieuw ingericht en de ondersteunende diensten geprofessionaliseerd. Maar we hebben ook juist de goede dingen weer extra aandacht gegeven. Zoals het opnieuw centraal stellen van de vragen voor de leerling: wie ben je, wat kan je en wat wil je? Wat heeft de specifieke leerling nodig? Samen kijken we hoe een leerling zijn diploma kan halen. De leerlingen leren ook op een andere manier kennis verwerven. We laten ze bijvoorbeeld maatschappelijke issues op een wetenschappelijke manier onderzoeken en kunstzinnig presenteren. Ze kunnen zich binnen de drie profielen Sport, Science en Kunst & Cultuur verder verdiepen.”

Veel aandacht dus voor het individu.
“Ja, maar ook voor elkaar. Wij zijn een brede school, dat betekent dat we alle niveaus in huis hebben. De eerste twee jaar gebruiken we om te kijken wat het beste bij de leerling past. We kunnen van elkaar leren. We maken met zijn allen de samenleving en vinden daarom ook onze rol in de buurt belangrijk. Onze sporthal en theater staan open voor de buurt. We werken op verschillende vlakken samen met lokale partijen, zoals sportaanbieders, de Nationale Opera & Ballet, De Balie, Factor IJ en Dynamo. Zo hebben we een programma gemaakt waarbij we een buurtmaaltijd combineren met een avondprogramma in het theater. Helaas gooit corona nu tijdelijk roet in het eten. Veertien jaar geleden zijn we begonnen als een bijzondere school en dat zijn we nu nog steeds.”