Nieuws

Goed idee, vond eigenlijk iedereen: parkeervakken met grastegels. Maar ze liggen er nog niet…

Op 7 oktober 2017 om precies vijf voor zeven ’s avonds plaatst Frank van Groen, bewoner van Oost, zijn voorstel voor parkeervakken met grastegels op onsgebied.nl, de site waar het stadsdeel ideeën van burgers verzamelt voor de gebiedsplannen. Nu, 550 dagen later, is er in Oost nog geen grastegel gelegd en heeft het stadsdeel aan de initiatiefnemer zeer onlangs excuses aangeboden voor het lange wachten. Voorlopig ligt die tegel er ook niet in Oost. Wel in West, als proef.

De actie van Van Groen begin oktober 2017 leidt tot beperkte reactie. Het voorstel krijgt bijna dertig positieve stemmen en komt in de bijlage van het gebiedsplan Oud-Oost dat de stadsdeelraad op 19 december 2017 vaststelt. Op advies van een ambtenaar volgt Van Groen een tweede spoor en plaatst zijn voorstel, op 29 oktober 2017, ook op de stemvanoost.nl. Dit blijkt een goede zet, want prompt krijgt hij ruim tweehonderd steunbetuigingen, meer dan voldoende om zijn voorstel op de agenda van de stadsdeelraad te krijgen.

Op 5 juni 2018 is het zover en mag Van Groen zijn voorstel toelichten aan de stadsdeelcommissie Oost. Dat levert louter positieve reacties op en de toezegging van GroenLinks-bestuurder Rick Vermin dat “uiterlijk oktober” van dat jaar de eerste grastegels gelegd zullen zijn – als pilot.

Op 24 juli stuurt Van Groen aan Vermin een mail met de vraag hoe het staat met de voortgang. Vermin kan nog geen concreet antwoord geven maar meldt dat hij hem op de hoogte houdt. Op 12 september meldt een ambtenaar via onsgebied.nldat het project achter op schema loopt. Op 16 oktober komen de grastegels zijdelings aan de orde tijdens een vergadering van de stadsdeelcommissie gebied Oud-Oost. Vermin meldt dat het allemaal moeilijker blijkt te zijn dan gedacht en “in gesprek te zijn met de inspreker”. Van Groen geeft in maart 2019 aan dat zijn laatste contact met Vermin dateert van 24 juli.

Op 25 januari 2019 is er opnieuw een bericht via onsgebied.nl,waarin een ambtenaar van Oost meldt dat er “bij mijn beste weten” nog niets is gebeurd. Het blijft stil tot 26 maart 2019, als de Brugcontact zoekt met Van Groen en Vermin. Dat contact leidt op 29 maart tot een telefoontje van een ambtenaar, ook naar Van Groen. Deze noemt het “wel toevallig” dat de gemeente contact opneemt net na het moment dat de Brugnavraag heeft gedaan. Op 8 april volgt uitleg van een andere ambtenaar. De boodschap: drie ambtelijke diensten liggen dwars en daar heeft Oost lang op moeten inpraten. Bovendien is het ‘dossier grastegels’ van ‘eigenaar’ gewisseld, waar de communicatie onder heeft geleden.
“Inmiddels is er contact opgenomen met de initiatiefnemer, de heer Van Groen, en hebben wij hem excuses aangeboden over het niet eerder informeren over de voortgang. De heer Van Groen heeft aangegeven blij te zijn dat er een proef komt.” Een ambtenaar heeft Van Groen inmiddels een bezoek gebracht, om alles nog een keer uit te leggen.

Foto: Frank van Groen op groentegels bij Jeugdland.