Nieuws

Geef je mening over het winkelstraatregime IJburglaan/Pampuslaan

Stadsdeel Oost heeft per 1 augustus 2012 een winkelstraatregime ingevoerd langs delen van de IJburglaan en Pampuslaan. Parkeervergunningen zijn daar op bepaalde tijden niet geldig. Deze parkeerplekken zijn dan bedoeld voor (winkelende) bezoekers. De maatregel wordt de komende weken geëvalueerd.

Het winkelstraatregime geldt van maandag tot en met zaterdag, tussen 12.00 en 17.00 uur, aan de oneven zijde van de IJburglaan (tussen de Cas Oorthuyskade en de Pampuslaan) en in de Pampuslaan. Om inzicht te krijgen in het effect van de maatregel laat het stadsdeel de komende weken metingen op straat doen. Daarnaast worden omwonenden, winkeliers en bezoekers via een enquête bevraagd over hun ervaringen.
Er zijn vragenlijsten voor bewoners en ondernemers, en voor bezoekers. Je kunt ze hier invullen, tot en met maandag 20 mei 2013.

Lees ook:
Extra parkeerplekken Pampuslaan in juli gereed (27-06-2012)
Nieuw parkeerbeleid Oost, mét belangrijke wijzigingen (22-05-2012)