Nieuws

Nieuw parkeerbeleid, mét belangrijke wijzigingen

In heel Oost gelden binnenkort dezelfde parkeerregels. Maar anders dan de verwachting was, worden de 10-centzones bij de sportvelden toch niet afgeschaft. Ook blijft het parkeertarief rond de Dappermarkt 3 euro.

De emoties laaien steevast op als het om parkeren gaat. Niet alleen die van bewoners en ondernemers, maar ook van raadsleden. Tijdens de twee uur durende vergadering op 8 mei over de parkeernota dienden de verschillende fracties een groot aantal moties en amendementen in.

Sportvelden
In het voormalige Zeeburg golden andere parkeerregels dan in het voormalige Oost-Watergraafsmeer. Dat was een belangrijke reden om nieuw parkeerbeleid in te voeren. Maar ook de toegenomen parkeerdruk speelde een grote rol. Portefeuillehouder Jeroen van Spijk wilde overal de 10-centzones afschaffen, die in de winkelgebieden in Oost-Watergraafsmeer en rond de sportvelden gelden, omdat zij niet de beoogde effecten zouden hebben. De parkeerdruk zou er niet minder door worden. Bovendien zouden ook niet alleen winkelend publiek en sporters gebruikmaken van de voordelige parkeerplaatsen. De SP trok echter een streep door dit plan, althans bij de sportvelden. In alle winkelstraten verdwijnen de 10-centzones wel. De SP-fractie hielp de VVD, PvdA en Méérbelangen – alle tegen opheffing van 10-centzones – namelijk aan een nipte meerderheid om de zones bij de sportvelden te handhaven. Van doorslaggevend belang waren daarbij de sportverenigingen, felle tegenstanders van het reguliere parkeertarief daar.

Het stadsdeel bekijkt of het parkeerterrein aan de Radioweg kan worden beheerd door de sportverenigingen. Alle sportverenigingen in Oost kunnen binnenkort maximaal tien passen aanvragen tegen een gereduceerd parkeertarief voor de vrijwilligers bij de verenigingen, dankzij een motie van Méérbelangen, SP en de PvdA met steun van de VVD.

Parkeerdruk
Het parkeertarief rond de Dappermarkt blijft 3 euro per uur. Een meerderheid van de fracties ziet niets in het voorstel om het tarief te verhogen, alleen om de extreme parkeerdruk op zaterdagmiddag te verminderen. In plaats daarvan wordt gezocht naar een oplossing op maat.

Het stadsdeel gaat de parkeergarages in Oost beter benutten om de parkeerdruk te verminderen. In overleg met de eigenaren moet vooral dubbelgebruik dit mogelijk maken. De praktijk wijst uit dat de parkeergarages lang niet optimaal worden gebruikt. Parkeerproblemen worden niet alleen veroorzaakt door auto’s. Ook scooters en (bak)fietsen zorgen voor de nodige overlast. Op verzoek van GroenLinks en D66 worden nieuwe parkeernormen ontwikkeld voor alle ‘knelpunten’ in Oost. Bij nieuwbouw komen bij voorkeur inpandige parkeerplaatsen. Voor bezoekers wordt gezocht naar een aparte oplossing.

Door Patricia Kersbergen

Lees ook:
Nieuw parkeerbeleid Oost ter inzage (17-02-2012)
Nieuwe parkeerregels Oost ongewijzigd naar commissie (03-04-2012)