Sport

Ankaraspor nog steeds dakloos, ‘het is heel traag gegaan’

In het najaar van 2014 werd het verouderde clubhuis van voetbalvereniging Ankaraspor gesloopt. Sindsdien verblijven de leden in het gebouw van buurclub Overamstel. In 2015 sprak ik namens deze krant voorzitter Hayati Kulaksiz hierover. Hij was destijds vol vertrouwen dat de voorgenomen nieuwbouw spoedig kon beginnen, maar twee jaar later is Ankaraspor nog steeds dakloos.

Navraag bij de gemeente leert dat in december 2015 door Ankaraspor een conceptaanvraag werd gedaan voor een nieuw verenigingsgebouw, die werd goedgekeurd. Nadien is echter nooit een daadwerkelijke aanvraag ingediend. Alle aanleiding om te praten met de voorzitter en de stand van zijn club door te nemen.

Nog steeds geen clubhuis. Waarom niet?
“We hebben inderdaad geen definitieve bouwaanvraag gedaan. Eerst moet de huurovereenkomst voor het nieuwe gebouw met het stadsdeel in orde zijn. Ik verwacht volgende week antwoord. Dan kunnen we bij de bank een lening aanvragen en subsidie bij de gemeente. Allebei voor een derde van de kosten. Het laatste gedeelte betalen we uit eigen vermogen. Het is heel traag gegaan. We zijn bijna een jaar kwijtgeraakt doordat de nieuwe kleedkamers aan allerlei regels moeten voldoen van Kiwa ISA Sport, een controlerende instelling. Degene die het moest beoordelen was ziek geloof ik. Dat kan ik haast niet uitleggen aan mijn leden.”

Al jaren bij Overamstel. Krijgen jullie geen genoeg van elkaar?
“Het zijn hele goeie mensen daar. Op woensdag en vrijdag kunnen wij hun kantine gebruiken, maar de inkomsten zijn dan voor hen. Dat is lastig. We hebben gelukkig leden die allemaal netjes betalen, anders had ik echt een probleem. De samenwerking is goed, maar onze spelers willen niet fuseren. We willen in onze eigen gezellige kantine lekker een biertje of met z’n allen raki drinken, weet je. We willen zo snel mogelijk een nieuw clubhuis, of desnoods naar een ander clubhuis op Middenmeer. Dus als je een ander clubhuis weet…”

Wat zijn jullie sportieve ambities?
“Zondag 1 speelt vierde klasse. We willen graag derde klasse spelen, misschien tweede. Maar een grotere jeugdafdeling is belangrijker. Dan kunnen we uiteindelijk hoger spelen, doordat er steeds nieuwe spelers bij komen. We hebben nu één jeugdelftal: Onder 9. De Turkse gemeenschap in Oost is groot genoeg, maar de capaciteit om bij Overamstel te groeien niet. Daarom is het clubhuis ook cruciaal. We hebben trouwens niet alleen leden met een Turkse achtergrond, we zijn een multiculturele vereniging. We hebben zestig Nederlandse spelers en ons eerste elftal heeft allerlei verschillende jongens. Turks, Nederlands, Surinaams. Sport is de beste integratie.”

Lees ook:
FC Ankaraspor mikt op nieuwbouw en jeugd (29-05-2015)