Nieuws

Amsterdam heeft genoeg geld voor de Oostbrug

Sinds 1839 zijn er al ideeën om in Amsterdam een brug over het IJ te bouwen. Door gebrek aan financiële middelen en praktische bezwaren strandden plannen. De Vervoerregio Amsterdam heeft 50 miljoen extra toegezegd voor de bouw van een brug tussen het Azartplein en de Johan van Hasseltweg en betaalt nu – net als de gemeente – de helft. De kosten van de Oostbrug zijn naar schatting zo’n 300 miljoen euro.

Om de bereikbaarheid in de regio Amsterdam te verbeteren is een goede verbinding over het IJ voor fietsers en voetgangers belangrijk. Begin dit jaar werd –weer- pijnlijk duidelijk hoe kwetsbaar de ov-verbindingen en die voor fietsers en voetgangers van en naar Noord zijn. Door een gesprongen waterleiding en beschadigde aanlegsteiger vielen ponten en metrolijn 52 uit. Reizigers die het IJ moesten oversteken stonden uren in de rij voor pendelbussen. De problemen met de bereikbaarheid van stadsdeel Noord, het meest geïsoleerde stuk Amsterdam, wakkerden opnieuw de discussie aan over al dan niet een (fiets)brug over het IJ aanleggen.

De Oostbrug wordt onderdeel van een regionaal fietsnetwerk en sluit aan op de snelle fietsverbinding met de binnenstad. Tot 1957 was Stadsdeel Noord uitsluitend met de pont bereikbaar. Om het vervoer van auto’s en vrachtwagens te verminderen, werd dat jaar de Schellingwouderbrug in gebruik genomen en waren Noord en Oost voortaan met elkaar verbonden. In 1966 en 1968 volgden de Coentunnel en de IJtunnel. Tijdens de aanleg van de Ring A10 in 1990 kwam ook de Zeeburgertunnel.

Noord is het grootste stadsdeel van Amsterdam en heeft rond de 100.000 inwoners. Waarschijnlijk zal dit aantal oplopen naar 180.000. Ongeveer de helft van de nieuwbouw in de stad wordt hier gerealiseerd. Het aantal reizigers dat de ponten tussen Noord en het Centraal Station en Oost dagelijks verwerkt is al jaren te hoog. De schepen zijn overvol, in de spitsuren moet een deel van de reizigers wachten op de volgende pont.

Als de Regioraad instemt met de Oostbrug worden de plannen verder uitgewerkt en kan de bouw in 2031 beginnen. De brug is op zijn vroegst in 2034 klaar. Er zijn ook plannen voor een Westbrug, die medio 2040 de NDSM-werf in Noord met de Danzigerkade in West verbindt. Hiervoor is nog geen toezegging of financiering.

Lees ook:
‘Historisch moment’: Brug over het IJ komt er, tussen Oost en Noord (22-05-2024)
Lees meer:
Brug over het IJ