Jungle Amsterdam
Diversen

Workshop Spoken stories Oost

In het kader van ons programma ‘Spoken Stories Oost’ zijn er een reeks workshops gepland, waarin deelnemers hun talenten verder kunnen ontwikkelen.

Een workshop duurt 2 uur en wij werken altijd op een non-formele wijze, dus eigenlijk leren door te doen. De workshops zijn gratis toegankelijk. In de workshops wordt de focus gelegd op taal, de manier van voordragen en het ontwikkelen van een eigen stijl. Elke workshop heeft een thema. Aan het einde van de workshops heeft elke deelnemer een gedicht geschreven met betrekking tot dat thema. Aan de hand van de workshops en de eindpresentatie zullen de docenten een selectie maken van de meest aansprekende talenten. Deze makers worden uitgenodigd voor het verzorgen van optredens tijdens Letters & Trendsetters. Verder maken wij voor de groep een workshopAPPgroep aan, zodat er ook contact is buiten de workshops.Wij zullen indien de mogelijkheid zich voordoet de groep uitnodigen voor andere voorstellingen in Jungle Amsterdam. De thema’s van de workshops komen overeen met de thema’s van de spoken word avonden en sluiten uiteraard aan bij wat er leeft onder jongeren in Oost.

Het thema van deze workshop en dus ook van de Spoken Stories Oost avonddeelname gratis.