Diversen

Vaar mee op 24 april, groot event op het water tegen windturbines

Geen windturbines ten koste van mens en natuur, in IJmeer of omstreken.

Vaar mee en laat je zien op 24 april
De gemeente Amsterdam is van plan 17 megawindturbines extra te plaatsen binnen haar gemeentegrenzen en heeft hiervoor “voorkeursgebieden” aangewezen. Niet alleen in de haven, maar ook op het IJmeer, bij Schellingwoude, de Noorderijplas en andere plekken. Omdat veel geluidsoverlast en schade aan natuur, landschap en cultuur-historische waarden is te verwachten nemen we hier stelling tegen. In omringende gemeentes stuiten plannen voor windturbines ook op verzet. Dat willen we samen laten zien met een protesttocht over de ‘bedreigde wateren’.

IJmeer niet vogelvrij
We starten om 9.30 uur in de IJburgbaai, en stellen ons daar in twee rijen op tussen kade en het Vuurtoreneiland: daar ligt werelderfgoed, vogelgebied, recreatie- en toekomstig woongebied. Maar als het aan de gemeente ligt wordt het een plek voor megagrote windturbines van 200 meter hoog die dit  zullen verstoren. We zetten hiertegen met onze boten een verdedigingslinie neer.

Verdedigingslinie en protesttocht
Nadat er foto’s (in plaats van kanonnen) zijn geschoten gaan we op weg langs Vuurtoreneiland (vanaf 10.30 uur) via de woonboten bij Schellingwoude naar de Oranjesluis . Om 14.00 uur komen we samen met andere groepen aan de centrumkant achter de oranjesluis en varen we naar de NoorderIJplas waar we rechtsomkeert maken. We doen onderweg diverse bedreigde plekken aan en staan (en varen) zo met elkaar voor een leefbaar Amsterdam en omstreken.

Op weg naar alternatieven
Het klimaat is urgent, maar ook windenergie kan en moet echt duurzaam. Hou ruime afstand tot woningen en respecteer ons schaarse stadse groen en blauw, de vogels en ons werelderfgoed. Meer zon op dak, meer wind op zee en andere alternatieven. Het kan.

Voor kennis, artikelen en posities rond windturbines en alternatieven zie www.windalarm.amsterdam.