Jungle Amsterdam
Informatief

De toekomst van groene gebieden

De Ledencommissie Amsterdam nodigt je van harte uit voor een ledenavond over het onderwerp ‘Lake District – Wat is de toekomst van de grote natuurgebieden in onze regio?’

De verstedelijking neemt toe, maar er is gelukkig ook aandacht voor het groen. De vraag is hoe de grote groene gebieden zich in de toekomst zullen ontwikkelen: wordt de druk van verstedelijking en recreatie een probleem? Is er gevaar voor versnippering door gebieden te veel los van elkaar te bekijken? Is het daarom wenselijk grote aaneengesloten groengebieden te creëren, zodat die letterlijk stevig op de kaart staan en ruimte bieden voor natuur, ecologie en recreatie? Vanuit dat perspectief kijken we op deze avond naar een aantal gebieden van Natuurmonumenten: het Naardermeer, de Vechtplassen, Botshol of misschien zelfs nog verder, naar Nieuwkoop? Er valt in het gebied ook te genieten van cultuurhistorie, zoals de Stelling van Amsterdam en De nieuwe Hollandse Waterlinie, waar NM ook een aantal forten in bezit heeft. De rijksoverheid kijkt weer naar Nationale Parken: moeten we die gebieden samen promoten als Nationaal Park? En hoe groot willen we dat park dan maken, alle plassen of ook de groene gebieden van het Gooi die afwateren op de plassen erbij? In het moderne jargon zou zoiets het Lake District kunnen heten. Of streeft dat zijn populariteit voorbij en wordt het dan weer te druk?

Willem Hellevoort, provinciaal ambassadeur van Natuurmonumenten, en Martijn de Jong, medewerker public affairs van Natuurmonumenten, zullen hier een inleiding over houden. Doel is informatie en gedachtevorming, waarbij vooral de inbreng van de leden op prijs wordt gesteld.

Iedereen is welkom, ook niet-leden! Wel stellen we het op prijs als je je per email aanmeldt bij dcamsterdam@natuurmonumenten.nl, om te kunnen inventariseren hoeveel mensen er komen i.v.m. koffie, thee e.d.
Toegang is gratis

Namans de Ledencommissie Amsterdam Natuurmonumenten:
Marinus de Jong (voorzitter)
Serena Olij (secretaris)
Hans Scheen (penningmeester)
Tera Boelen (lid)
Anke Wonneberger (lid)
Marthe Derkzen (kandidaat-lid)

OV: Tram 9, uitstappen Eerste van Swindenstraat ( ca. 2 minuten lopen)