OBA Javaplein
Informatief

Adoptiecafé bijeenkomst voor lotgenoten

Het doel van de bijeenkomst is samen zijn, met andere geadopteerde mensen in gesprek gaan. Elke keer weer een ander thema, een ander onderwerp, ontmoeten, samen zijn, samen lachen, samen huilen, samen delen, samen verbinden, met gelijkgestemden zijn, je verhaal kwijt kunnen, een luisterend oor zijn, en van elkaar leren. meerdere keren in het jaar een bijeenkomst, kennis en informatie delen, kennissen en vriendschappen opbouwen, en dit alles in een vrijblijvende, veilige sfeer.

Doelgroep voor de bijeenkomst(en) zijn:

Volwassene die geadopteerd zijn en hun partner, land van herkomst maakt hierin niet uit, vanaf 18 jaar en ouder, en geadopteerde mensen met een beperking(en) met of zonder begeleiding zijn allemaal welkom. Ook de weeskinderen die nu volwassen zijn, zijn van harte welkom.