De Brug op

Afstudeerceremonie bij KIT: Diploma Master of Public en International Health voor 62 studenten uit 29 landen

Op vrijdag 4 september 2020 vond de jaarlijkse afstudeerceremonie van de studenten Master of Public Health, en Master in International Health plaats in de Maxima-zaal van het Koninklijk Instituut voor de Tropen. Tweeënzestig studenten uit negenentwintig landen ontvingen hun Masters diploma in een ‘new normal’ ceremonie. De KIT-studenten zijn gezondheidsprofessionals uit de hele wereld, maar vooral uit lage inkomenslanden die een jaar aan het KIT studeren om daarna beter bij te kunnen dragen aan het verbeteren van gezondheidszorg in eigen land en wereldwijd.
Lindy van Vliet, hoofd van de kenniseenheid Gezondheid: “Deze crisis laat zien hoe verweven we allemaal zijn en hoe sterke gezondheidssystemen voor iedereen van het grootste belang zijn. Dit moet zich vertalen in meer samenwerking en meer solidariteit.”
Itopa Jimoh, student uit Nigeria: “Studeren aan het KIT Koninklijk Instituut voor de Tropen gaf ons het beste van twee werelden: de beste masteropleiding in volksgezondheid, en de beste stad om in te studeren: Amsterdam. We hebben zoveel waardevolle kennis en vaardigheden opgedaan en zijn klaar om deze in te zetten om te bij te dragen aan betere gezondheidssystemen, betere gezondheidszorg in de landen waar we vandaan komen. De situatie in veel landen is op dit moment best ontmoedigend. We zijn misschien niet in staat om de hele wereld te veranderen, maar we kunnen wel werken aan verbetering in de plaats waar we ons bevinden, en als we dat allemaal doen, dan zullen we samen van de wereld een gezondere plek maken.”

KIT organiseert de masters in International Health (MIH) en masters in Public Health / International Course in Health Development (MPH / ICHD) in samenwerking met de  Vrije Universiteit in Amsterdam. De afgestudeerden komen uit 29 verschillende landen in Azië, Afrika, Europa en Latijns-Amerika; van Afghanistan tot Zimbabwe en van Jemen tot Colombia. Het merendeel van de studenten kwam uit lage-inkomenslanden en ontving een beurs van Nuffic, Orange Knowledge Programme. Andere studenten ontvingen beurzen en financiële steun van het KIT Scholarship Fund, werkgevers en andere financieringsorganisaties.
Meer info: www.kit.nl/study.

Foto: KopiSusu fotografie