Nieuws

Veiligheid aanvoerroute sluis

Onder watersporters is intussen bekend dat het bij aanlandige wind niet ongevaarlijk is om de sluis op IJburg te naderen. De wind komt ongehinderd aan over het IJmeer en stuwt de golven soms zo hoog op dat het voor schepen ondoenlijk is om netjes aan te leggen bij de steiger en daar te wachten tot de sluis geopend is. Ook naar buiten varen is bij harde wind geen sinecure.

Watersportvereniging IJburg heeft dit probleem vorig jaar besproken met Projectbureau IJburg en het ziet er naar uit dat in het zicht van de Open Havendag op 17 april een voorlopige oplossing nabij is.
Daags voor het evenement worden er in het verlengde van de bestaande steiger twee pontons ingevaren die tijdelijk dienst zullen doen als golfbreker. Na het vaarseizoen worden ze vervangen door een permanente golfbreker. Een tweede maatregel is het aanbrengen van golfschotten aan de bestaande steiger, zodat schepen niet langer onder het remmingwerk kunnen raken. Opleverdatum van deze aanpassing is 1 mei aanstaande.

Door Carla M. Peddemors