Nieuws

Voorlopige luwtedam voor de sluis geplaatst

Donderdag 14 april jl. zijn er in opdracht van Projectbureau IJburg twee pontons geplaatst op de aanvaarroute voor de sluis. In afwachting van een definitieve oplossing doen zij tijdelijk dienst als golfbreker in dit dikwijls woelige water. Afhankelijk van de windrichting kunnen schepen hier nu beschutting zoeken als zij moeten wachten op het openen van de sluis.

Komende maand wordt aan het remmingwerk een golfschot geplaatst, zodat boten die hier aanleggen niet langer gevaar lopen met hun gangboord onder de balken te geraken. Na het vaarseizoen wordt het remmingwerk nog verlengd en zal er een definitieve oplossing komen voor het breken van de golven.

De veiligheid van de sluis is begin vorig jaar aangekaart door Watersportvereniging IJburg. Mede namens de beroepsschippers die in de IJburgse haven liggen hebben zij met verschillende partijen om de tafel gezeten. WV IJburg zegt blij te zijn met het bereikte resultaat.

Foto: De pontons, aangevaren vanaf de Oranjesluizen, werden ter plaatse nog verzwaard met betonnen platen.

Eerder verschenen (maart 2011):

Veiligheid aanvoerroute sluis

Het is inmiddels onder watersporters algemeen bekend, dat het bij aanlandige wind gevaarlijk is om de sluis op IJburg te naderen. De wind komt ongehinderd aan over het Markermeer en stuwt de golven soms zo hoog op dat het voor schepen onmogelijk is om netjes bij de steiger voor de sluis aan te leggen om het opengaan van de sluis af te wachten. Ook naar buiten varen is bij harde wind geen pretje.

Watersportvereniging IJburg is hierover begin 2010 in gesprek gegaan met Projectbureau IJburg, en het ziet er naar uit dat in het zicht van de Open Havendag van 17 april aanstaande een voorlopige oplossing voor dit probleem nabij is. Daags voor het evenement worden er in het verlengde van de bestaande steiger twee pontons ingevaren om tijdelijk als golfbreker dienst te doen. Na het vaarseizoen worden deze pontons door een permanente golfbreker vervangen. Een tweede maatregel is het aanbrengen van golfschotten aan de bestaande steiger, zodat schepen niet langer gevaar lopen om onder het remmingwerk te geraken. Opleverdatum daarvan is 1 mei aanstaande.