Nieuws

Woontoren op de Ertskade, bewoners hadden inspraak

Ontwikkelaar Wonam mag een nieuwe woontoren met 126 middeldure huurwoningen gaan bouwen op de Ertskade in het Oostelijk Havengebied. Zij zijn winnaar van een selectie uitgeschreven door stadsdeel Oost. Een belangrijk onderdeel in de selectie was de stem van de buurt. Begin november konden buurtbewoners online een stem uitbrengen op één van de drie plannen voor een woongebouw. Naar verwachting start de bouw in december 2015.

Stadsdeel Oost wil in de toekomst kijken naar nieuwe manieren van bewonersparticipatie en zal de ervaringen uit deze pilot daarin meenemen. Thijs Reuten, portefeuillehouder Bouwen en Wonen: “Wij hebben ruimte gezocht voor directe participatie voor de buurt. Dit is een nieuwe werkwijze die vraagt om een nieuwe houding van alle deelnemers. Ik ben tevreden over de grote belangstelling tijdens de presentatie van de plannen en over het aantal bewoners dat een stem heeft uitgebracht en daarmee een voorkeur aangaf. De drie ontwikkelaars hebben hun nek uitgestoken en verdienen ook een compliment”.

Online verkiezing en selectieprocedure
Begin november konden buurtbewoners online een stem uitbrengen op één van de drie plannen voor een woongebouw aan de Ertskade. Drie partijen – Kondor Wessels Vastgoed, Van Wijnen Projectontwikkeling West B.V. en Wonam B.V.- hebben elk hun plannen tijdens een bewonersavond op 30 oktober jl. gepresenteerd aan de buurt.

In de selectie heeft het stadsdeel de buurt een belangrijke stem gegeven. De plannen zijn getoetst op basis van drie criteria die gezamenlijk maximaal 100 punten konden opleveren: de stem van de buurt (maximaal 50 punten), het financiële bod ( maximaal 30 punten) en duurzaamheid (maximaal 20 punten).

Ontwikkelaar Wonam heeft de selectie gewonnen. Met 85 punten hebben zij de hoogste score behaald, gevolgd door Kondor Wessels (75 punten) en als laatste Van Wijnen Projectontwikkeling (10 punten).

Lees ook:
Bewonersinspraak in bouwplannen op de kop van Sporenburg (20-02-2014)

1 Reactie

  1. Een mooi initiatief. Binnen vastgoedsector zien we steeds meer positieve veranderingen. Consument (eindgebruiker) betrekken bij vastgoedontwikkelingen is daar een voorbeeld van. Binnen retailsector wordt dit ook gedaan bij het oplossen van winkelleegstand door mijnwinkelkeuze.nl

Comments are closed.