Nieuws

Prioriteiten stadsdeelbestuur – van wijk tot wijk

Het Algemeen Bestuur heeft op 13 januari 2015 de zogenoemde ‘gebiedsplannen’ voor stadsdeel Oost vastgesteld. Elk gebied heeft zijn eigen karakter en krijgt nu zijn eigen aanpak.

Watergraafsmeer
De nadruk ligt op acties die de zorg voor en zelfredzaamheid van de oudere bewoners moeten vergroten. Zowel op het gebied van huisvesting, als op het gebied van leefbaarheid en sociale veiligheid.

IJburg/Zeeburgereiland
Eén op de drie bewoners van IJburg is jonger dan 18 jaar, tegen één op de vijf in de rest van Amsterdam. Er zullen definitieve sport- en speelplekken gecreëerd moeten worden. Het stadsdeel investeert in het uitbreiden van het aanbod. Onderzocht wordt of een skatevoorziening en een tijdelijke waterskibaan mogelijk zijn. Extra aandacht is nodig voor jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit; een kleine groep jongeren lijkt meer overlast te geven en ernstiger crimineel gedrag te vertonen.

Oud-Oost
Deze buurt is dichtbevolkt en heeft relatief veel kleine (huur)woningen. De werkloosheid onder jongeren in met name de Dapperbuurt en de Transvaalbuurt is hoog. Daarom worden er initiatieven opgestart om de carrièrekansen van jongeren te vergroten, zoals de ‘carrièrestraat’, waar ondernemers gestimuleerd worden om stageplaatsen te ontwikkelen. Ook wordt de Wijkacademie Opvoeden ondersteund, met als doel ouders bijeen te brengen om onderling opvoedkwesties te bespreken.

Indische Buurt
Veiligheid en meer kansen voor de jeugd zijn twee van de acht prioriteiten voor de Indische Buurt. Het Jeugd Preventie Team blijft actief. Het stadsdeel gaat met het project Aanpak Gezond Gewicht het probleem van overgewicht te lijf, waar een aanzienlijk deel van de jeugd mee kampt.

Oostelijk Havengebied
Het versterken van de sociale cohesie en het groener én toegankelijker maken van de openbare ruimte zijn twee van de zes prioriteiten voor het Oostelijk Havengebied. Bewoners ontplooien veel initiatieven op gebied van zorg, duurzaamheid en gezelschapsactiviteiten. Het stadsdeel ondersteunt die initiatieven en zet geld in voor geschikte ontmoetingsruimten.