Nieuws

Verkiezing bestuurscommissie Oost: standpunten lijsttrekkers

Amsterdammers kiezen bij de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014 een nieuwe gemeenteraad. Daarnaast kiezen ze per stadsdeel een bestuurscommissie. Deze komt in de plaats van de stadsdeelraad, en moet ervoor zorgen dat het beleid van de stad in de wijken wordt uitgevoerd. Hieronder zie wat de deelnemende partijen in Oost voor hun bewoners willen.

PvdA, Thijs Reuten (40):
“In onze stad telt iedereen mee. We kijken naar elkaar om en zetten samen de schouders eronder. Met uw steun blijft de PvdA knokken voor een ongedeelde stad waar iedereen zich veilig en thuis kan voelen. Oost is veiliger geworden, maar inbraken en criminaliteit moeten nog steviger aangepakt. Verder blijven we werken aan goed onderwijs, uitstekende sportvoorzieningen voor iedereen en betaalbaar en gevarieerd wonen in leefbare en schone buurten. Samen met u. Mensen maken Oost!”

GroenLinks, Nevin Özütok (53):
“Met de meeste Amsterdammers gaat het goed, maar steeds meer mensen voelen de gevolgen van crisis en bezuinigingen. Een vangnet voor kwetsbaren: dat is een taak van de bestuurscommissie. Ik wil me inzetten voor armoedebestrijding, ervoor zorgen dat kwetsbaren niet tussen wal en schip raken. De energierekening maakt grote bedrijven rijker, terwijl de natuur ons zonne- en windenergie biedt. GroenLinks steunt bewonersinitiatieven voor schone energie en groen. Afval is grondstof, en hergebruik van materialen is goed voor onze portemonnee. Daarom is de afvalstoffenheffing in Oost het laagst!”

D66, Ivar Manuel (51):
“D66 is een sociaal-liberale partij die uitgaat van het individu. Wij vinden dat iedereen de kans moet krijgen om het maximale uit zichzelf te halen en nemen belemmeringen weg. Als het tegenzit zorgen we voor een sociaal vangnet om je weer op weg te helpen. Door de bezuinigingen kan de overheid nu minder doen voor bewoners en ontstaat er ruimte voor initiatieven. D66 vindt dat belangrijk, bewoners weten immers zelf het beste waaraan in hun eigen buurt behoefte is.”

VVD, Marcel Mokveld (39):
“Als lijstrekker VVD Amsterdam-Oost ga ik me ervoor inzetten om van Oost een mooier, schoner en veiliger gebied te maken, waar mensen prettig kunnen wonen en werken. Dat betekent onder meer een schonere en mooiere openbare ruimte. Een Amsterdam-Oost met veel ruimte om te werken en te ondernemen, met solide financiën en een veiliger omgeving. Samen met u wil ik gaan bouwen aan een beter en mooier Amsterdam-Oost.”

Amsterdam Oost Verenigd, Ardine Nicolaï (52):
“Wij verenigen actieve bewoners uit alle hoeken van Oost. Wij organiseren lokaal beleid ‘van onderop’. Wij zijn géén politieke partij met een partijprogramma dat vertelt wat bewoners willen. Wij willen samen met bewoners, ondernemers en sporters initiatieven oppakken en problemen oplossen. Met een sociaal hart en oog voor groen bepalen wij met bewoners onze standpunten. Omdat ons netwerk diep in het stadsdeel wortelt weten we wat er leeft, en leggen wij snel contact met belanghebbenden.”

Méérbelangen, Sharona Ceha (52):
“Méérbelangen wil nog meer op buurtniveau aan de slag in Oost. Bewoners, kinderen en ondernemers, dat zijn dé experts in de buurten. Wij vinden dat bewoners het daadwerkelijk voor het zeggen moeten hebben. In Oost moeten we terug naar de menselijke maat, met kleinschalige buurtbeheergroepen die weten wat er speelt en die voor álle bewoners, kinderen en ondernemers makkelijk te benaderen zijn.”

SP, Tiers Bakker (44):
“De SP wil armoede bestrijden en betaalbare woningen realiseren voor iedereen. Kinderen mogen gratis sporten en naar culturele voorstellingen. Ouderen krijgen voldoende hulp om zo lang mogelijk op zichzelf te kunnen blijven wonen. Buurtbewoners zitten aan de tekentafel van dit stadsdeel; zij bepalen hoe het stadsdeel, een plein bijvoorbeeld, eruit ziet. Parkeerplaatsen in het Diemerpark zijn geen optie, net als het kappen van gezonde bomen in het Oosterpark. Niet alleen bouwen voor studenten, maar ook voor jongeren en ouderen.”

CDA, Dennis Heijnen (25):
“Ik wil dat iedereen zich thuis voelt in Oost. Dit betekent: winkels, sport en zorg dicht in de buurt, schone straten en veiligheid/respect in de wijk, veilige verkeersverbindingen, betaalbare woonruimte. Het CDA doet dit door aan te sluiten bij initiatieven van bewoners en ondernemers. Wat u zelf kunt, hoeft de overheid immers niet te doen. In alle andere gevallen kunt u rekenen op het CDA in Amsterdam-Oost!”

Lees ook:
Stadsdelen vanaf 19 maart centraal bestuurd, bestuurscommissies krijgen vooral uitvoerende taken (21-02-2014)

1 Reactie

  1. Mooie woorden van de dames en heren politici.
    Weet wat ze waard zijn. Uit een representatieve meningspeiling bleek dat bewoners geen autoverkeer in het Diemerpark wilde.
    PvdA, D66 en VVD besloten zich daar niets van aan te trekken. Zij stemden eind nov. 2013 vóór de aanleg van een autoparkeerplaats in het Diemerpark vlak na de brug Oeverzeggestraat. Veiligheid voor fietsers en fietsertjes vinden deze partijen van ondergeschikt belang.

Comments are closed.