Nieuws

Toch geen statushouders naar IJburg

Er worden voorlopig geen statushouders – vluchtelingen met een verblijfsvergunning – op IJburg gehuisvest. Het plan is ingetrokken, na (kennelijk gegronde) protesten van bewoners. Vorige maand werd nog aangekondigd dat er voor alleenstaande mannelijke statushouders en studenten 320 containerwoningen neergezet zouden worden op de nog onbebouwde kavel 13A.

Omwonenden stelden een petitie op en stuurden vragen naar betrokken bestuurders bij de gemeente. De buurt is te fragiel, zo stelden ze, vanwege de vele jeugdigen die er wonen en hangen, en voor wie er nauwelijks voorzieningen zijn.
IJburg herbergt op dit moment de grootste puberpopulatie van Europa.

Bewoners hebben nauwelijks gelegenheid gehad om bezwaar te maken, zeggen de fracties PvdA, VVD en CDA nu.
In de opgestelde petitie stelden buurtbewoners: “Het is ondoordacht om deze grote groep – voornamelijk jonge mannen van 17 tot 28 jaar – te plaatsen in de woonwijk rond de Daguerrestraat. Het sociale evenwicht in de buurt is fragiel en er is een tekort aan voorzieningen voor jongeren en kinderen.”
Zij benadrukten dat zij voor opvang van studenten, jongeren en statushouders op IJburg zijn. Maar het moet wel kleinschaliger.

Kavel 13A is momenteel in gebruik als speelveld en wordt intensief gebruikt door buurtkinderen, leerlingen van bassischolen en kinderen van een nabijgelegen autismecentrum. Om het speelveld liggen sociale woningen, koophuizen, een psychiatrische instelling en een gebouw waar mensen met een ernstige beperking wonen.

De gemeente werd in de petitie opgeroepen haar besluit te herzien en met de omwonenden op zoek te gaan naar alternatieven. Wethouder van Wonen Laurens Ivens is voornemens dat te doen.

Ook het plan voor complexen aan de Van Lohuizenlaan tegenover The Harbour Club (160 woningen) en aan de Kruislaan op een veld van voetbalclub Zeeburgia (256 woningen) wordt nu opnieuw onder de loep genomen.

Lees ook:
Petitie: spreid statushouders op IJburg – ‘Er is niet gekeken naar gevolgen voor omwonenden’ (15-06-2016)
730 statushouders gehuisvest in Oost: ‘Het uitblijven van inspraak is vreemd’ (25-05-2016)