Nieuws

Tijdelijke projecten brengen Centrumeiland tot leven

Een van de leuke dingen uit het Concept Stedenbouwkundig Plan Centrumeiland is het voornemen om – in afwachting van bebouwing – ruimte te geven aan tijdelijke projecten. De vertraagde aanleg van IJburg fase 1 leerde het al: braakliggende grond daagt mensen uit tot activiteit. Hutten bouwen, wilde tuinen aanleggen, sporten en feesten. Deze drang wordt straks in goede banen geleid dankzij de mogelijkheden die het plan biedt voor het opzetten van tijdelijke projecten. Zolang de bouw duurt – de komende vijf tot acht jaren – zal braakliggende grond hiervoor beschikbaar zijn, om te beginnen op de nu al openbare strook aan de noordwestelijke zijde, de zogeheten Sportstrook.

Een volle kapelzaal bij Blijburg aan Zee luisterde vorige week donderdag naar de presentatie door leden van het Kernteam Centrumeiland van de afdeling Gebiedsontwikkeling Amsterdam. Duidelijk werd dat ook de tijdelijke projecten moeten passen binnen de thema’s die voor Centrumeiland zijn gekozen: duurzaam, zelfbouw, waterbestendig/rainproof, gericht op de bewegende mens.

Iedereen die een idee heeft, kan dit de komende jaren per e-mail indienen, onder vermelding van ‘tijdelijke initiatieven’ via ontwikkelingijburg@amsterdam.nl. Om dit alles in goede banen te leiden wordt een Team Tijdelijkheid gevormd door ambtenaren van stadsdeel Oost en Kernteam Centrumeiland. Dit team zal de projecten onder meer beoordelen op hun bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit en hun relatie met de buurt. Afhankelijk van de aard van het initiatief zal er in bepaalde gevallen een vergunning moeten worden aangevraagd. En omdat het vooralsnog om buitengebied gaat, vraagt dit bij sommige projecten extra aandacht. Denk hierbij aan initiatieven op het gebied van (tijdelijk) wonen en waterrecreatie.

Tijdens de bijeenkomst werden al ideeën gepresenteerd. Zo wil Albertine Baauw met haar project ‘Vrijland’ aan kinderen een creatieve en stimulerende omgeving bieden. En Janneke Verweij stelt voor om op Centrumeiland rustgevend en inspirerend groen te realiseren, bijvoorbeeld in de vorm van een pluktuin. Frank van Zwieten van Surfcenter IJburg verplaatst zijn centrum van de Bert Haanstrakade naar de buitenzijde van de Sportstrook. Hier wordt een strandje voor deze watersport ingericht en er komt een steiger voor de aanleg van kielboten.

Gastvrouw Stanja van Mierlo van Blijburg aan Zee vertelde niet alleen vol enthousiasme over haar gebouw (dat hier de komende twaalf jaar mag blijven staan en dat naar de modernste inzichten duurzaam en energieneutraal is ingericht), maar ook en vooral over haar plannen om van Blijburg en daarmee van Centrumeiland the place to be te maken. Met festivals en evenementen (zoals het voornemen om op 9 april het Grote Zaaiweekend te organiseren), en met de oprichting van een stichting om dit allemaal mogelijk te maken.

De consultatierondes voor het Concept Stedenbouwkundig Plan Centrumeiland zijn nu afgerond. De gemeente Amsterdam neemt de input mee in de diverse stukken die vervolgens door Burgemeester en Wethouders worden bekrachtigd. Naar verwachting zal het definitieve plan nog voor de zomer ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Lees ook:
Veel belangstelling voor concept Stedenbouwkundig plan Centrumeiland (17-11-2015)