Nieuws

Surfend IJburg verhuist naar Centrumeiland

Surfcenter IJburg en de surfende leden van Watersportvereniging IJburg krijgen een nieuwe plek. Het surfseizoen start weliswaar nog op het sinds 2008 vertrouwde strandje aan de Bert Haanstrakade, ondertussen wordt gewerkt aan de inrichting van een nieuwe locatie langs de Sportstrook van Centrumeiland.
Het is één van de door de gemeente gefaciliteerde ‘tijdelijke projecten’, waarmee dit nieuwe eiland in afwachting van bebouwing alvast tot leven wordt gebracht.

De beeldbepalende stapel containers langs de Bert Haanstrakade (gebruikt voor de stalling van surfplanken) zal op de nieuwe locatie onderdeel vormen van een heus clubhuis, waarvoor materiaal van het voormalige onderkomen van de tennisvereniging IJburg kon worden overgenomen. Frank van Zwieten, initiatiefnemer van het Surfcenter (en inmiddels samen met Onno van Rieven verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken), hoopt dat de opening van de nieuwe locatie in juni kan plaatsvinden.

“Na jaren lobbyen lijkt het nu echt te gaan gebeuren. Dat we kunnen verhuizen en eindelijk de pioniersfase kunnen verlaten. Dat we boven op de opslagcontainers een clubhuis kunnen neerzetten met kleedkamers, douches en sanitair. En dat we een warme en droge binnenruimte krijgen, waardoor de mogelijkheden enorm worden vergroot. Zo kunnen we bijvoorbeeld meer met kinderen en scholen gaan doen en komt er ruimte voor nog veel meer andere activiteiten.”

De plannen zijn nagenoeg rond. Alles is afgestemd met de gemeente en met WV IJburg, waarvan de surfstalling ook mee verhuist. Als wij Van Zwieten spreken is de vergunning voor de opslag al binnen. Het vergunningstraject voor het clubhuis loopt nog. “Omdat het clubhuis op een staalconstructie boven de opslagcontainers komt te staan”, zo zegt hij, “moesten er ingewikkelde en tijdrovende berekeningen worden gedaan. Maar ook die aanvraag is inmiddels de deur uit.”

Duurzaamheid
Een van de voorwaarden die de gemeente stelt voor de door (toekomstige) bewoners te bedenken tijdelijke projecten op Centrumeiland is dat zij aansluiten bij de thema’s die kenmerkend zijn voor het totaalontwerp voor dit eiland. Bij thema’s als ‘energiebesparend’, ‘duurzaamheid’ en ‘de bewegende mens’. Ook de nieuwe surflocatie zal aan die voorwaarden moeten voldoen.
Wat betreft beweging zitten de surfers goed. En ten aanzien van de andere thema’s: Van Zwieten is met verschillenden partijen (“ook sponsors!”) in overleg over mogelijkheden om met het clubhuis gebruik te maken van duurzame toepassingen, zoals warmteterugwinning van de douches en alternatieve systemen voor het afvalwater. Van Zwieten: “Op de oude plek draaien we al sinds 2008 voor 95 procent op zonne-energie, dus daar gaan we op de nieuwe locatie natuurlijk mee door.”

Start seizoen op oude locatie
Naar verwachting zal de gemeente komende maand beginnen met de aanleg van het surfstrand aan wat sinds kort ‘de IJburgbaai’ wordt genoemd. Van Zwieten: “Dat strand is natuurlijk een noodzakelijke voorwaarde voor de verhuizing. Om die reden hebben we het nu logistiek zo georganiseerd dat we de nieuwe locatie volledig kunnen opbouwen, terwijl we ondertussen op de oude locatie het seizoen kunnen starten.” Vervolgens zal de verhuizing naar de nieuwe plek zo snel mogelijk moeten worden uitgevoerd, om het surfen door te kunnen laten gaan. “We verwachten die verhuizing met de inzet van een grote groep vrijwilligers in korte tijd te kunnen realiseren. Hopelijk is het in juni al zover.”

En hoe zit het met de tijdelijkheid? Van Zwieten is er tamelijk optimistisch over: “We zitten hier goed voor de komende vijf jaar. En wat er daarna gebeurt? Watersport en IJburg zijn nauw met elkaar verbonden. De eerste bewoners van IJburg stonden al op de surfplank – zij waren de grondleggers van de huidige Watersportvereniging IJburg – en kijk hoe druk het nu is, op ons surfstrand en ook in de haven. Ook bij de verdere ontwikkeling van IJburg zal watersport niet weg te denken zijn. Dus ook voor ons zal er altijd wel een plek zijn.”

Lees ook:
Tijdelijke projecten brengen Centrumeiland tot leven (01-03-2016)
Veel belangstelling voor concept Stedenbouwkundig plan Centrumeiland (17-11-2015)