Nieuws

Stadsdelen krijgen minder te zeggen

Medio mei presenteerden B&W de zogeheten Kadernota 2013. De gevolgen voor de stadsdelen zijn groot. Stadsdelen krijgen minder bevoegdheden en inspraak. Daarnaast krijgen zij ook minder geld uitgekeerd uit het Stadsdeelfonds.

Kort daarvoor waren de voorzitters van de zeven stadsdelen van Amsterdam nog met een gezamenlijk bericht naar buiten gekomen dat zij kans zien 90 miljoen euro te bezuinigen door de samenwerking met elkaar en met de centrale stad (de gemeente Amsterdam) te verbeteren en door dubbel werk te schrappen. Die bezuinigingen vonden zij nodig door de recessie waarin Nederland is beland.

Daarmee liepen ze bewust vooruit op de plannen en voorstellen uit Den Haag, waar na de Tweede Kamerverkiezingen hoe dan ook zal worden bezuinigd. De 90 miljoen euro aan bezuinigingen hadden de zeven stadsdelen in nauwe samenspraak met de centrale stad vastgesteld. Groot was daarom hun verbazing toen de centrale stad op 15 mei eenzijdig nog veel meer bezuinigingen aankondigde. In de nieuwste plannen moeten de stadsdelen niet 90, maar 120 miljoen euro ophoesten. En dat niet alleen. De centrale stad wil de bezuinigingsoperatie strak gaan regisseren. Voortaan zullen B&W (en de gemeenteraad) bepalen hoe en waarop wordt bezuinigd, ook in de stadsdelen. Deze houden weliswaar adviesrecht, maar hebben binnenkort over een groot aantal zaken niet meer het eindwoord, zoals nu nog wel het geval is.
Verder vallen vanaf 2014 alle ambtenaren in de stadsdelen onder de centrale stad. Ook zal er nog maar één begroting zijn, in plaats van acht. De Kadernota raakt zodoende direct aan de zelfstandigheid van de stadsdelen.

Op 20 juni neemt de gemeenteraad een besluit over de Kadernota 2013.


‘Deelraden voor het blok gezet’

Tiers Bakker (SP-raadslid): “Opheffing van de stadsdelen is door de Tweede Kamer niet controversieel verklaard. De kans is groot dat ze gaan verdwijnen. De Kadernota 2013 is eigenlijk al een soort ontmanteling. En mocht het er toch (nog) niet van komen, dan wordt het stadsdeelstelsel hiermee in elk geval helemaal uitgekleed: de bezuinigingen worden immers grotendeels op de stadsdelen afgewenteld.” De SP is op zich niet rouwig om die mogelijke opheffing. Van oudsher zijn de socialisten tegen deze extra bestuurslaag, die zij vooral zien als bestuurlijke drukte.

Niet alle partijen zijn dezelfde mening toegedaan. Raadslid Bas van Vliet van Méérbelangen: “Als lokale partij zijn wij per definitie tegen maatregelen die de autonomie van de stadsdelen ondergraven.” Voor de fractievoorzitter betekent de Kadernota nog geen eerste stap tot ontmanteling van de stadsdelen, maar wel een duidelijke inperking van hun rechten. “We zijn daar niet blij mee, want de stadsdelen verrichten goed werk. Ze hebben ook laten zien dat ze kunnen bezuinigen zonder de burger hard te raken.” De Kadernota is volgens hem alleen op portefeuillehouderniveau besproken. “Het is niet erg democratisch dat de stadsdeelvoorzitters zich hebben vastgelegd op een bezuinigingsbedrag, terwijl de deelraad het budgetrecht heft. Hierdoor worden we als deelraad nu zo voor het blok worden gezet. Ik heb er aan het begin van deze bestuursperiode bij Fatima Elatik op aangedrongen vooral geen handtekening te zetten onder akkoorden zonder de inhoud daarvan eerst aan de deelraad voor te leggen.” Van raadpleging is in dit geval helemaal geen sprake geweest, aldus het raadslid.

Door Patricia Kersbergen

Lees ook: 
Nieuw parkeerbeleid, mét belangrijke wijzigingen (22-05-2012)