Nieuws

Stadsdeel Oost en MuzyQ komen er samen uit

Uitspraak van de rechter was niet meer nodig: stadsdeel Oost en muziekmakerscentrum MuzyQ zijn er op het nippertje samen uitgekomen. Afgesproken is dat het centrum ‘na verloop van tijd’ weer aan haar betalingsverplichting kan voldoen en de schuld aan het stadsdeel zal aflossen. Wanneer dit niet lukt, neemt het stadsdeel het pand en de exploitatie alsnog over, zonder tussenkomst van de rechter.

Op 1 februari zou de rechter uitspraak doen in het kort geding dat het stadsdeel tegen de eigenaar van MuzyQ had aangespannen. Stadsdeel Oost was naar de rechter gestapt omdat het gebruik wilde maken van het recht om het pand aan te kopen. Op advies van de rechter zijn het stadsdeel en MuzyQ nog eenmaal met elkaar om de tafel gegaan, onder leiding van een bemiddelaar. Dat heeft tot voldoende resultaat geleid. Daarop heeft het stadsdeel besloten om haar procedure bij de rechtbank in te trekken.

De puntjes van het voorlopig akkoord moeten nog op de i worden gezet. De verwachting is dat dit proces binnen afzienbare tijd wordt afgerond. Daarna wordt de financier van MuzyQ gevraagd om in te stemmen met de oplossing. Zodra alles definitief is, kunnen details bekend gemaakt worden. Lieke Thesingh: ‘Het was geen gemakkelijke beslissing. Het stadsdeel heeft ook water bij de wijn moeten doen. Toch denk ik dat dit het beste is voor beide partijen. Er worden heldere afspraken gemaakt. Ik hoop over niet al te lange tijd mijn handtekening te kunnen zetten.’

Muziekmakerscentrum MuzyQ opende in 2009 haar deuren, maar kon niet aan haar betalingsverplichtingen voldoen. Het stadsdeel staat, samen met de gemeente, garant voor de hypotheek. In september 2010 werd deze garantstelling aangesproken. Sindsdien werkt het stadsdeel aan een oplossing die de financiële schade zoveel mogelijk moet beperken.

Lees ook:
Uitspraak MuzyQ uitgesteld
Procedure tegen eigenaar
Stadsdeel koopt muziekmakerscentrum in Oost