De Brug op

Schaatsevenement verprutst door baggerwerk

Van een teleurgestelde schaatser – De IJburger grachtentocht, een schaatsevenement dat IJburg voorgoed op de wedstrijdkalender zou zetten als evenement voor stayers en allrouders, is wreed verstoord door de baggerwerkzaamheden die deze week in de grachten zijn begonnen. De gladde ijsvloer is in een ochtend tijd verworden tot een schotsenzee waarop niet meer valt te schaatsen.

De vele vrijwilligers, die hier sterk naar toegeleefd hadden en maanden voorbereidend werk achter de rug hebben, stonden met tranen in hun ogen langs de kant. “Je kunt nauwelijks geloven dat iemand zoiets bij zijn volle verstand doet,” merkte een van de omstanders op. “Wie geeft opdracht voor zoiets ondoordachts!” De aannemer zegt van niets te weten en voert gewoon zijn opdracht uit. Het bestuur van de IJburger ijsvereniging beraad zich op stappen maar weet nog niet op welke wijze.

Zoals het zich nu laat aanzien kan IJburg zijn nationale schaatsevenement echter wel vergeten en zullen het opnieuw Friesland, Groningen en Twente zijn die met de eer van succesvolle schaatsevenementen gaan strijken.

Jon As

Lees ook:
Waternet baggert de grachten (en weg is het ijs)

1 Reactie

  1. Van een vrolijke schaatser – Zo juist contact gehad met Waternet. De vaarbewegingen van de baggeraars worden opgeschort to na de vorst periode. Alleen in de jachthaven worden nog enkele werkzaamheden uitgevoerd. Het zeer dunne laagje ijs dat vanochtend kapot gevaren is zal geen invloed hebben op de vorming van de ijsvloer in de komende dagen.

    De toertocht van Schaatsvereniging IJsburg vindt plaats bij voldoende ijs op het water tussen IJburg en het Diemerpark, dus niet op de grachten in IJburg.
    Kijk op http://www.facebook.com/SchaatsclubIJsburg voor de actuele stand van zaken.

    Robert Borghuis
    Bestuur Schaatsclub IJsburg

Comments are closed.