Natuur

Ratten bedreigen Natuureiland, gif lijkt enige oplossing

Op Natuureiland, bij de strekdam van Zeeburgereiland, zijn bruine ratten gesignaleerd. Ze kunnen een ernstige bedreiging vormen voor kleine op de grond broedende vogels, want ratten eten graag eieren. Doel van het eiland was juist om een rustige plek voor broedende vogels te creëren.

Stadsecoloog Martin Melchers ontdekte de ratten bij een inspectie van het eiland. “Ik ben het hele terrein over gelopen en trof rattensporen aan. Met zo’n gevaar op de loer zullen broedvogels niet snel komen.” Vorig jaar hebben op Natuureiland twee mantelmeeuwen en een scholekster gebroed. De ratten zijn bij het maken van de geul in de strekdam geïsoleerd geraakt.

Ratten zijn lastig uit te roeien. Volgens Melchers zijn inloopvallen met gif de beste oplossing. “Ze trekken zich in hun hol terug en gaan daar langzaam dood. Zo worden ze niet door andere dieren opgegeten, die anders ook gif binnen zouden krijgen.”
Om het eiland aantrekkelijk te houden voor vogels als de kleine plevier, de bontbekplevier en het visdiefje zal de begroeiing moeten worden teruggedrongen. Melchers: “Er groeien bramen en ik zag ook heel wat jonge wilgen. Konijnen kunnen een uitstekende oplossing vormen. Deze beesten zijn dol op jonge wilgjes en daardoor prima beheerders.”

Lees ook:
Natuurprojecten bij IJburg afgerond, natuureiland overgedragen aan stadsdeel Oost (30-08-2012)
Nieuw eiland in het IJ (06-07-2009)

1 Reactie

  1. Je vraagt je toch af bij het lezen van dit artikel zijn bruine ratten geen onderdeel van de natuur dan of is het “natuureiland” geen natuur en de zoveelste kunstmatige toevoeging aan onze leefomgeving?

Comments are closed.