Nieuws

Nieuw eiland in het IJ

Het nieuwste natuurcompensatieproject van IJburg ligt in het IJ, ten noorden van Haveneiland: het zogenaamde natuureiland of vogeleiland. Met het doorknippen van de strekdam – om de havens van IJburg toegankelijker te maken – is een klein eiland ontstaan. Hier wordt nu een groot stuk land aan gemaakt, met ontzilt zand uit de Noordzee. Grote machines werken tot half juli aan dit nieuwe eiland. Het zal dan net als alle andere eilanden van IJburg drie jaar moeten inklinken. Daarna, zo hoopt men, zullen wadvogels als de Stern het eiland overnemen om er te rusten en te broeden.

Het eiland, zo benadrukken Projectbureau IJburg en Natuurmonumenten, die al jaren intensief samenwerken om natuurprojecten rondom IJburg te realiseren, is voor de natuur en niet voor de mensen. Natuurlijk zullen er in het begin nieuwsgierigen komen aanvaren. Dat gebeurde ook bij de Hoeckelingsdam even verderop in het IJ. Igor Roovers van Projectbureau IJburg begrijpt dat het ziet er uitziet als een bounty eiland, maar hij hoopt dat mensen de natuur zullen respecteren. De aanvragen voor houseparty’s en motorraces die hij al binnen heeft gekregen, zullen dan ook niet gehonoreerd worden. Hij verwacht dat als de vogels ruimschoots bezit van het eiland hebben genomen, de mensen het er door bijvoorbeeld vogelpoep minder prettig toeven vinden. Dan doet de natuur zijn werk.


Bij de aanleg van IJburg in 1997 is afgesproken dat er veel aandacht besteed zou worden aan de natuur. Het IJmeer is Europees beschermd natuurgebied en een zeer belangrijk en aantrekkelijk gebied voor watervogels. Naast de verplichte natuurcompensatie hebben Natuurmonumenten, de gemeente Amsterdam en provincie Noord Holland extra geld geïnvesteerd in natuurprojecten op en rondom IJburg. De afgelopen jaren is goed samengewerkt om onder meer de kwaliteit van de ecologische verbindingen te garanderen, broedplekken voor vogels en een mosselbank te realiseren.


Half juli is het nieuwe natuureiland gereed en wordt het afgesloten het voor publiek. Tegelijk met dit nieuwste natuurcompensatieproject werd ook een boekje gepresenteerd: 50 x naar buiten – ontdek de natuur rondom IJburg, waarin Amsterdammers en de bewoners van IJburg kunnen kennismaken met alle nieuwe bijzondere plekken waar natuur en stad samenkomen. Het boekje ligt inmiddels in de winkels.