Nieuws

Pilot met school op maat Zeeburgereiland van start

In de RI-oost buurt op Zeeburgereiland gaat een pilot met een nieuw schoolconcept van start: ‘Nieuwe scholen, huisvesten naar vraag’. Voor het integraal Kindcentrum (IKC) dat gebouwd wordt, is nu een ontwikkelaar gekozen: Verlaat Uden Bouwsystemen. Het IKC voor kinderen van 0-12 jaar is een basisschool en kinderdagopvang in één. Afhankelijk van de vraag kunnen meer kinderopvangplekken of juist meer basisschoolplaatsen worden gecreëerd.

Piekopvang
Stadsdeel Oost – waar veel woningbouw op stapel staat, onder meer op Zeeburgereiland – moet om kinderen onderwijs en opvang te kunnen bieden voldoende voorzieningen realiseren. Stadsdeelwethouder Thesingh: “De grillige ontwikkeling van IJburg leerde ons dat een andere manier van plannen en bouwen nodig is om goed in te kunnen spelen op gebiedsontwikkelingen en dure noodvoorzieningen of verhuizingen te voorkomen.”

Het door stadsdeel Oost bedachte concept bedacht om scholen sneller, beter en goedkoper te huisvesten, wordt eerst getest. Daartoe daagde het stadsdeel de markt uit om met een plan te komen voor ontwerp, realisatie, onderhoud én exploitatie van een nieuw gebouw op RI-Oost van het Zeeburgereiland. Verlaat Uden Bouwsystemen diende het winnende plan in. Zij tekenen vrijdag 29 juni een DBMO-overeenkomst.

Op basis van geformuleerde doelstellingen en uitgangspunten wordt het pilotproject geëvalueerd in samenwerking met de TU Eindhoven. De nieuwe gebruikers STAIJ (openbaar onderwijs) en Skon (kinderopvang) zijn vanaf het begin actief bij het proces betrokken. Als het nieuwe concept een succes blijkt, gaat Oost het ook op andere locaties toepassen. Op www.pilotzeeburgereiland.nl vind je meer informatie.

Lees ook:
Piekopvang IJburg in nieuwe Montessorischool Zeeburgereiland (19-03-2012)
Komend schooljaar al tweede IJburg College (25-04-2012)