Nieuws

Panama, hoe het zit

de Brug van maart 2012 berichtte over de heropening van Panama na faillissement. Een van de tegen de nachtclub protesterende buurtbewoners liet in een brief aan de redactie weten teleurgesteld te zijn dat zijn verhaal niet gekend is. Hoe zit het nu precies?

Buurtbewoners uit onder meer Myside II, een wooncomplex naast winkelcentrum Brazilië, klagen al jaren over geluidsoverlast van de nabij gelegen nachtclub Panama. En spanden rechtszaken aan. Volgens Tom Nieuwenhuis, buurtbewoner, laat het bestemmingsplan geen ruimte voor een nachtclub of disco en zou er sprake zijn van ‘gedoogbeleid’. Hij verwijt het stadsdeel partijdigheid. Bovendien klaagt hij over geluidsoverlast op straat door bezoekers van de uitgaansgelegenheid.

De laatste zaak liep bij de Raad van State, die op 11 april 2012 uitspraak deed. Op een punt na werd de protesterende partij in het ongelijk gesteld. Volgens het bestemmingsplan mag Panama er zijn. Op grond van het akoestisch onderzoek naar de geluidsbelasting voor de omgeving zal de discotheek alleen bepaalde geluidsisolerende maatregelen moeten treffen.

Is er wel ruimte voor een discotheek of nachtclub?
Woordvoerder Lonneke Lodder van verantwoordelijk stadsdeelwethouder Jeroen van Spijk: “Volgens het bestemmingsplan mag het. Het betreft hier een normale vergunning en in de huidige situatie voldoet Panama op alle fronten. Er moet wel geluidsisolatie worden toegepast, alleen de mate waarin moet nog worden bepaald.’

De Raad van State
Woordvoerder van het onafhankelijke rechtsorgaan de Raad van State mr. G.A. van der Sluijs licht nader toe. “Alle bezwaren van de protesterende partijen zijn ongegrond verklaard op een punt na. De huidige muziekbelasting, waarvoor ook een akoestisch onderzoek is ingesteld, is binnen de normen.”

Wat is dan dat ene punt?
“Het gaat erom of discotheek Panama meer geluid zou mogen produceren dan nu is toegestaan. Het stadsdeel zou dan met ‘Maatwerkvoorschriften’ een speciale vergunning kunnen afgeven. Daar heeft het stadsdeel wel oren naar. Jeroen van Spijk: ‘Ik wil onderzoeken of verhoging mogelijk is. Indien dit niet het geval is, moet Panama het doen met de huidige geluidsnorm.’

Is het stadsdeel partijdig?
Er is geen sprake van partijdigheid, maar van het onderzoeken van mogelijkheden volgens Van der Sluijs. ‘De Raad van State heeft gesteld dat exploitant en stadsdeel ervan uitgaan dat hogere geluidsnormen zijn toegestaan. De Raad van State oordeelt dat het stadsdeel op zijn minst akoestisch onderzoek had moeten doen of er sprake kan zijn van hogere geluidsbelasting die nog een aanvaardbaar geluidsniveau heeft voor de omgeving.’

Dus op grond van aanvullend akoestisch onderzoek moet Panama in meer of mindere mate geluidsisolatie toepassen. Onderdeel van meer isolatie is dat er een doos in doos constructie gemaakt moet worden, een dure constructie. Daarbij is het gebouw een monument wat ook altijd hogere kosten met zich meebrengt. Om te voorkomen dat er een dure constructie moeten worden toegepast overweegt het stadsdeel aan Panama hogere geluidsbelasting toe te staan.’

Is de huidige situatie een gedoogsituatie?
Nee dit is een tussenuitspraak. Een tussenuitspraak heeft niets met gedogen te maken.

Samenvattend?
‘De omwonenden zijn in het ongelijk gesteld, op een punt na. Op grond van het akoestisch onderzoek naar de geluidsbelasting voor de omgeving zal de discotheek bepaalde [meer of minder geluidsisolerende, red.] maatregelen moeten treffen.’

En het straatlawaai?
‘Dit punt komt in deze uitspraak niet aan de orde. Straatlawaai gaat om de handhaving van de openbare orde. Daar moet men de gemeenteraad vragen om handhaving van de openbare orde. De politie handhaaft, tenslotte.’

Door Janneke Holtslag

Ingezonden brief
Geachte redactie,

De berichten van Janneke Holtslag over de heropening van Panama in de Brug zijn een typisch voorbeeld van luie journalistiek. In plaats van de betrokken partijen te horen, het principe van “hoor en wederhoor” toe te passen, worden beweringen van de Panama-directie klakkeloos na gekwaakt.

Wat is er echt aan de hand? Aan de Oostelijke Handelskade 4 is het uitgaanscentrum Panama gevestigd dat tot voor enkele jaren geleden een normale horecavergunning had. Alhoewel het bestemmingsplan geen ruimte laat voor een nachtclub of disco, gedoogt het stadsdeel Oost de nachtelijke activiteiten van Panama. Aanpassing van het bestemmingsplan om dit gedoogbeleid te legaliseren is tot op heden niet gelukt. Nog vorige week heeft de Raad van State uitgesproken dat het stadsdeel niet aannemelijk heeft gemaakt dat de overlast voor de omwonenden binnen de perken blijft.

Panama is enkele weken geleden failliet gegaan. In plaats van te wachten op de uitspraak van de Raad van State heeft het stadsdeel aan de ‘nieuwe’ uitbaters direct een voorlopige vergunning verstrekt, klaarblijkelijk inclusief toestemming voor de nachtelijke disco’s, hoewel dit in de nieuwe vergunning niet met zoveel woorden vermeld staat. In de berichtgeving over het faillissement van Panama is vrijwel zonder uitzondering gesuggereerd dat de ondergang van dit etablissement te wijten zou zijn aan de bewoners van de Veemkade en de Oostelijke Handelskade, die Panama met torenhoge advocatenkosten zouden hebben opgezadeld.

Nu de feiten. Op vrijdag en zaterdag (en nu ook op zondag) worden er in Panama feesten georganiseerd die tot diep in de nacht duren. Een deel van de aanwezigen zorgt bij vertrek voor geluidsoverlast, door buiten te schreeuwen, te pissen of luid te toeteren bij het verlaten van de parkeergarage. Dit gaat in de weekenden zo door tot half 5 in de ochtend. Panama zelf heeft zeker geprobeerd om de geluidsoverlast vanuit het pand zoveel mogelijk te beperken en is daarin geslaagd, maar de geluidsoverlast voor de omwonenden is er niet minder om geworden aangezien deze niet uit Panama komt maar wordt veroorzaakt door beschonken feestgangers die in de omgeving rondlopen. Nu wordt overwogen om de ingang naar de kant van de Piet Heinkade te verleggen, in de hoop dat de overlast daardoor beperkt wordt. Dat zal niet het geval zijn. Een deel van de bezoekers zet zijn auto nu eenmaal aan de Oostelijke Handelskade, al dan niet in de parkeergarage. Niets wordt ze in de weg gelegd. In de parkeergarage blijven tientallen plaatsen voor Panama gereserveerd. Anderen lopen via de Oostelijke Handelskade naar elders. Niemand die dat kan voorkomen en zo blijft de geluidsoverlast midden in de nacht bestaan.

Het stadsdeel is doof voor de klachten van de bewoners en zingt mee in het koor van diegenen die de bewoners als verwende yuppen weg proberen te zetten. Door de bewoners aangespannen procedures richten zich primair op het stadsdeel dat gedoogt en niet op Panama (de hiermee verbonden advocatenkosten kunnen dan ook niet de oorzaak zijn van het faillissement van Panama). Het faillissement bood een uitgelezen mogelijkheid om de hele zaak nog eens te bezien, de uitspraak van de Raad van State af te wachten en met de bewoners in overleg te treden. Dat is niet gebeurd. De tijdelijke vergunning is ter inzage gelegd. Bezwaren van de bewoners tegen de nieuwe vergunning zijn genoteerd, de vergunning vervolgens verstrekt, en dat was dat. Dat een nachtclub niet midden in een woonwijk moet worden toegestaan dringt niet tot het Stadsdeel door. Recht tegenover Panama wordt binnenkort het appartementencomplex Argentinië opgeleverd. Daar gaan zo’n 600 personen wonen die net als wij in het weekend van beschonken Panamagangers kunnen genieten. Ook dat was voor het Stadsdeel geen overweging om even pas op de plaats te maken.

Panama is weer open. Wij zijn al weer twee keer midden in de nacht wakker geworden van schreeuwende en toeterende feestgangers.

Hopelijk vormt het bovenstaande aanleiding voor uw blad om wat genuanceerder over Panama te berichten.

Tom Nieuwenhuis en Marjan Boot, bewoners Veemkade

Lees ook:
Panama ‘up and running’ vanaf april (25-03-2012)