Nieuws

Open dag op begraafplaats De Nieuwe Ooster

Vanwege de landelijke Week van de Begraafplaats houdt De Nieuwe Ooster op zondag 31 mei van 10.00-16.00 uur een open dag. Het thema: Ik vergeet je niet. Op De Nieuwe Ooster liggen veel markante Amsterdammers begraven. Op het graf van markante Amsterdammer de ‘burgemeester van de Hazenstraat’ Nelis Vogelenzang worden mooie verhalen verteld. Op het terrein is veel informatie te vinden over begraven en cremeren. Van de gebouwen staan de deuren staan open. Het museum Tot Zover laat uitvaartgebruiken uit de hele wereld zien en in het iepenarboretum zijn rondleidingen, en muziek en lezingen. www.denieuweooster.nl.

Lees ook:
Begraafplaats is geen dooie boel.