Nieuws

Oost moet bij Amsterdam opkomen voor IJburgers

Het dagelijks bestuur van Stadsdeel Oost heeft zich tot gisteren zonder meer aangesloten bij het beleid van Amsterdam, om volgend jaar de Nuonweg af te sluiten, als de verbinding met de A1 via de Uyllanderbrug gereed is. Een meerderheid in de deelraad was het er gisteravond echter over eens dat het wenselijk is dat de Nuonweg beschikbaar blijft voor auto- en fietsverkeer van en naar IJburg, onder meer omdat veel IJburgers hun keuzemogelijkheid om te winkelen bij de Maxis door afsluiting beperkt zien.

De raad gaf het Dagelijks bestuur dan ook de opdracht om er bij het college van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam op aan te dringen, dat zij hernieuwd overleg zullen plegen met de gemeente Diemen en andere benodigde partijen, om ervoor te zorgen dat de Nuonweg (Overdiemerweg) beschikbaar blijft. Een motie van deze strekking werd ingediend door Meerbelangen samen met D66 en VVD, en aangenomen met steun van de SP en fractie Nicolaï.

Lees ook:
Lichtpuntje Nuonweg (26-11-2013)
Dossier de Brug over de Nuonweg

1 Reactie

  1. Idee: als de IJburger straks (als de nieuwe Uyllanderbrug open is) ontheffing zou krijgen om een stuk over de Maxisweg / Diemerpolderweg te rijden (kijk even op Google Maps), dan kan de IJburger straks alsnog zonder echt om te rijden naar de Maxis (alsook naar de A1 richting Amersfoort of juist komend vanuit de richting Amersfoort naar IJburg).

Comments are closed.